Čo ponúkame svojim zamestnancom

PRÍJEMNÁ PRACOVNÁ ATMOSFÉRA

Všetci naši zamestnanci môžu potvrdiť, že u nás vládne príjemná atmosféra. Spoločne vytvárame neobvykle priateľskú atmosféru, pomáhame jeden druhému a predstavujeme jeden pre druhého motiváciu.

ON-LINE JAZYKOVÉ KURZY (ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK)

Všetkým zamestnancom ponúkame možnosť zúčastniť sa online kurzov anglického a nemeckého jazyka, vďaka ktorým si môžu zlepšovať svoje jazykové schopnosti na mieste a v časoch, ktoré im vyhovujú.

SÚKROMNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (KARTY PRE PARTNEROV A RODINU)

Sojim zamestnancom uhrádzmane vo výške 100% náklady na zdravotnú starostlivosť v súkromnom zdravotníckom zariadení, ktorá je tiež dostupná za zvýhodnené ceny pre členov ich rodín.

OBEDNÁ PRESTÁVKA ZAHRNUTÁ V PRACOVNOM ČASE

Každý zamestnanec má automaticky  pracovnom čase zahrnutú 30 minútovú prestávku na obed.

SKUPINOVÉ POISTENIE

V prípade záujmu naši zamestnanci môžu naše zvýhodnené skupinové poistenie, v rámci ktorého sú im k dispozícii viaceré varianty poisťovacích balíčkov.

ÚČASŤ NA CHARITATÍVNEJ ČINNOSTI

Pokiaľ máte záujem, môžete sa angažovať v množstve charitatívnych činností, ako napríklad zbierka na vianočné darčeky pre deti z  detských domovov, pomoc pre azylové domy pre ženy a zbierka pre zvieratá z útulkov.

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.