Aktualności

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu cywilnego – ostatnie zmiany

12.12.2016

W dniu 8 września 2016 roku weszły w życie istotne zmiany do Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizację wprowadziły przepisy Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I KODEKSU CYWILNEGO – OSTATNIE ZMIANY

Informatyzacja postępowania cywilnego

 1. Utworzenie elektronicznego biura podawczego;
 2. Możliwość dokonania wyboru wnoszenia i doręczania pism procesowych w konkretnym postępowaniu cywilnym: za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub za pomocą tradycyjnej poczty;
 3. Wybór sposobu wnoszenia i doręczania pism procesowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 4. Wybór doręczenia elektronicznego jako prawo, a nie obowiązek (tj. brak obligu doręczeń elektronicznych);
 5. Brak skutków prawnych jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu w przypadku wniesienia pisma procesowego z pominięciem wybranego sposobu wnoszenia pism procesowych;
 6. Możliwość zrezygnowania z wnoszenia/doręczeń pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku profesjonalnych pełnomocników, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia;
 7. Brak konieczności składania uprzedniego oświadczenia o rezygnacji z wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku innych podmiotów;
 8. Obowiązek złożenia podpisu elektronicznie weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP – w przypadku wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 9. Uznanie doręczenia elektronicznego za dokonane w momencie zalogowania się na konto użytkownika w systemie informatycznym;
 10. W przypadku braku potwierdzenia odbioru, uznanie pisma wniesionego za pomocą systemu teleinformatycznego za skutecznie doręczone z upływem 14 dni od daty umieszczenia w systemie teleinformatycznym;
 11. Możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji elektronicznej;
 12. Możliwość dokonywania czynności sądowych na odległość (m.in. przeprowadzenie dowodu na odległość czy wręcz cała rozprawa na odległość);
 13. Możliwość sprzedaży ruchomości zajętych podczas postępowania egzekucyjnego za pomocą elektronicznej licytacji.

Doręczenia pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami

a. Brak obowiązku załączania pocztowego potwierdzenia nadania przesyłki drugiej stronie;

b. Obowiązek złożenia oświadczenia w treści pisma wnoszonego do sądu o nadaniu pisma drugiej stronie przesyłką poleconą  (dotyczy postępowań wszczętych po 8 września 2016 r.).

Zmiany w Kodeksie cywilnym

 1. Wprowadzenie nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej;
 2. Złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie jako wystarczający element do zachowania formy dokumentowej czynności prawnej;
 3. Wprowadzenie definicji dokumentu jako nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z treścią czynności prawnej, a w konsekwencji uznanie wiadomości e-mail, sms-ów czy też plików komputerowych za dokument;
 4. Podpis nie jest elementem koniecznym dla ważności dokumentu;
 5. Dotychczasowy wymóg stwierdzenia pismem dla celów dowodowych umowy pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł zastąpił wymóg zachowania formy dokumentowej dla umowy pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Adwokatem TGC Corporate Lawyers, Piotrem Jakubowskim pjakubowski@tgc.eu

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski
Senior Associate, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.