Aktualności

Orzeczenie o niepelnosprawności bez podania jej przyczyny?

18.09.2017

Od kilku lat w obrocie prawnym sygnalizowana jest potrzeba zmiany legislacyjnej w zakresie ujawniania przyczyny niepełnosprawności w wydawanych orzeczeniach. Wynika to z tego, że pracodawca po przedstawieniu przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o niepełnosprawności uzyskuje faktyczny dostęp do danych wrażliwych dotyczących pracownika. Jednakże zatrudnianie pracowników z określonymi schorzeniami (które oznaczane są za pomocą kodów przyczyny niepełnosprawności) pozwala pracodawcy, w myśl przepisów prawa, uzyskać dodatkowe korzyści finansowe w postaci podwyższonej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz obniżenia wpłat na PFRON.

Orzeczenie o niepelnosprawności bez podania jej przyczyny?

Ustalenie znaczenia symbolu choroby nie nastręcza pracodawcy żadnych trudności – wystarczy lektura rozporządzenia z 15 lipca 2003 r. Udostępnienie pracodawcy tych danych, a w szczególności określonych symbolami 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroby psychiczne) i 06-E (epilepsja), budzić może wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej, a w konsekwencji skutkować może dyskryminacja osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Dlatego też Trybunał Konstytucyjny, oceniając zasadność skargi konstytucyjnej, powinien rozważyć, czy dla realizacji celów ustawodawcy związanych z aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, tj. umożliwienia czy ułatwienia podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, konieczne jest ujawnianie informacji o przyczynach niepełnosprawności, oraz czy nie jest to wymóg naruszający konstytucyjnie gwarantowane prawa tych osób. Powstaje bowiem słuszne pytanie, czy dla osiągnięcia powyższych celów nie jest możliwe wypracowanie innych rozwiązań niezwiązanych z tak daleko idącą ingerencją w prywatność jednostki.Analizy wymaga, czy w stosunkach zatrudnienia nie byłoby wystarczające np. posługiwanie się zaświadczeniami lekarskimi niezawierającymi szczegółowych informacji o przyczynach niepełnosprawności, a jedynie o stopniu tej niepełnosprawności lub o istnieniu określonej kategorii schorzeń. W przypadku stwierdzenia przez TK niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów rola ustawodawcy będzie określenie na nowo przesłanek, od których zależeć będzie uzyskanie wyższej kwoty dofinansowania do wynagrodzeń oraz możliwość obniżenia wpłat na PFRON, co będzie szczególnie istotne dla pracodawców beneficjentów pomocy publicznej na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

 

Komentarz Mateusza Brząkowskiego do "Kadry i Płace" nr 163, 24 sierpnia 2017 r.

Mateusz Brząkowski

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.