Aktualności

Podsumowanie zmian w prawie pracy w pierwszym kwartale 2018 r.

23.03.2018

Pierwszy kwartał 2018 r. roku przyniósł liczne zmiany w prawie pracy. Najważniejsze z nich to zakaz handlu w niedzielę, zmiana zasad opłacania składek do ZUS oraz zatrudniania cudzoziemców. O czym powinni pamiętać pracodawcy i pracownicy?

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej
Zmiany w prawie pracy 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747) płaca minimalna dla pracowników pełnoetatowych w roku 2018 wynosi 2100 zł. Co stanowi wartość o 100 zł wyższą niż w 2017 r. Do kwoty 13,70 zł wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu (wzrost o 0,70 zł w stosunku do roku 2017). Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane koniecznością ograniczenia zjawiska niższych wynagrodzeń dla  osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną w stosunku do osób  otrzymujących wynagrodzenie za pracę, a także potrzebą ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych.

Jedna wpłata do ZUS
Zmiany w prawie pracy

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Zmiana ta wynika z nowelizacji Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) w wyniku uchwalenia której dodany został art. 43b. Pięć różnych rodzajów składek: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, płatnicy regulują jednym przelewem, który wykonują na swój numer rachunku składkowego będący indywidualnym rachunkiem bankowym.  O numerze tego rachunku płatnicy informowani byli pisemnie przez ZUS. W przypadku braku otrzymania informacji w tym zakresie, konieczne jest zwrócenie się do ZUS lub samodzielne sprawdzenie indywidualnego numeru rachunku za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej ZUS.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

Z początkiem bieżącego roku w życie weszła nowelizacja Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. z dnia 26 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065), która wprowadza zmiany przede wszystkim co do wykonywania pracy krótkoterminowej na terytorium Polski przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy. Praca ta ma być wykonywana na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i ma w założeniu ograniczyć występowanie nadużyć w tym zakresie. Ustawa wprowadza przy tym nowy typ zezwolenia na pracę w postaci krótkoterminowego zezwolenia na pracę sezonową w określonych sektorach (m. in. w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce).

Zakaz handlu w niedziele
PODSUMOWANIE ZMIAN W PRAWIE PRACY W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

1 marca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305). Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Ustawa wprowadza ograniczenia w zakresie handlu w niedziele i święta,  w dniu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, a także ogranicza możliwość powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 1400. Wynagrodzenie takie, oblicza się stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz powyższy nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba, że w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. Natomiast pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. zakaz nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego, chyba, że w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto. Zakaz nie obejmuje jednak m. in. stacji paliw płynnych, aptek, placówek pocztowych, dworców oraz portów lotniczych, a także placówek handlowych z przeważającą działalnością gastronomiczną, sklepów internetowych oraz miejsc, w których handel prowadzi osobiście przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

 

Autor:

Sylwia Składzień,
Junior Associate, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers

 

Kontakt - Szef praktyki Prawa Pracy:

Mateusz Brząkowski

Mateusz Brząkowski
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu prawa pracy.

 sprawdź_tgc

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.