Aktualności

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.

01.02.2017

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 poz. 2255 z dnia 30 grudnia 2016 r.). Wśród zmian są przepisy zmierzające do złagodzenia wymogów prawnych wobec małych przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników. Dodatkowo wprowadzono zmiany w zakresie wystawiana świadectw pracy wynikających z zakończenia umów terminowych (przy kontynuacji zatrudnienia), stosowania formy pisemnej umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników pod rygorem nieważności oraz  ujednolicono terminy odwołania do sądu pracy.

Regulaminy wewnętrzne

We wcześniejszym stanie prawnym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinien ustalić w swoim zakładzie pracy regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Według nowej ustawy - pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy oraz tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przy czym pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym ani ponad zakładowym układem zbiorowym pracy ustalają warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, wprowadzają regulamin pracy lub tworzą fundusz, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie, wprowadzenie lub utworzenie.

Świadectwa pracy

Mając na uwadze duże obciążenie pracodawców obowiązkiem wystawiana świadectw pracy za okres pracy na umowy terminowe zmieniono również przepisy kodeksu pracy w zakresie wydawania świadectw pracy.

Nowo obowiązujący przepis brzmi następująco:

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresu zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydać takie świadectwo wyłącznie na wniosek złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisów kodeksu pracy umowa łącznego powierzenia mienia jest umową o współodpowiedzialności materialnej, która powinna być zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. W nowelizacji kodeksu pracy dodano zapis, że umowa powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Wydłużenie terminu wniesienia odwołania do sądu

Do 31 grudnia 2016 r. obowiązywały dwa terminy odwołania do sądu pracy tj. 7-dniowy dla odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i 14-dniowy dla odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także dla żądania nawiązania umowy o pracę.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła zmiany polegające na wydłużeniu i ujednoliceniu terminów składania odwołania do sądu pracy. Po zmianach obowiązuje jeden, 21-dniowy termin na powyższe odwołania.

 

Marta Walędziak-Skowrońska
Radca prawny

 

TGC Corporate Lawyers®

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.