Agata Szymańska objęła stanowisko Dyrektora HR w Grupie Advartis, działającej pod markami Crowe, Contract Administration oraz TGC Corporate Lawyers na rynku polskim, czeskim i słowackim.
All

30.09.2021 Personal data protection
20.11.2020 Personal data protection
23.10.2017 Labour law

Discover our services

Want to stay up to date?
Subscribe to our newsletter!
Full version

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa