Energetika a ťažba nerastných surovín

TGC dlhodobo poskytuje právne služby klientom z oblasti energetiky a ťažobného priemyslu, ktorým sme poskytovali právne poradenstvo v nasledovných oblastiach:

Právne poradenstvo týkajúce sa:

Právna podpora pri vydávaní ťažobného povolenia a povolení na prieskum územia za účelom ťažby ropy a zemného plynu od Ministerstva životného prostredia

 • Právna podpora pri vydávaní ťažobného povolenia a povolení na prieskum územia za účelom ťažby ropy a zemného plynu od Ministerstva životného prostredia
 • Prevody ťažobných povolení a povolení na prieskum územia za účelom ťažby ropy a zemného plynu na iné subjekty
 • Rozdelenie spoločností, ktoré majú udelené koncesie a užívacie práva k prieskumnému územiu k vyhľadávaniu ropy a zemného plynu
 • Vytvorenie Poľskej organizácie ťažobného a prieskumného priemyslu (Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego – Polish Exploration and Production Industry Organization)
 • Prevody obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným a prevod všetkých práv a povinností súvisiacich s prieskumom územia za účelom ťažby ropy a zemného plynu
 • Prevod práv a povinností vyplývajúcich z ťažobných práv
 • Právna podpora pre spoločnosti pôsobiace v energetike
 • Riešenie daňových aspektov
 • Asistencia v správnom konaní týkajúce sa vytvorenia a prevádzky banských závodov
 • Analýza právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia na účely geologických prác
 • Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou pre zahraničných investorov
 • Príprava technických zmlúv súvisiacich s prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu (vrátanie, analýza dát, dodávky vody a elektrickej energie, dodávky technického vybavenia, atď.)
 • Komunikácia s Ministerstvom životného prostredia

Príprava zmluvných a iných dokumentov:

 • Dohody o spoločnom postupe
 • Zmluvy o združení
 • Techcnické zmluvy týkajúce sa dobývania a ťažby ropy a zemného plynu (realizácia vrtov, analýza dát, dodávky energií a vody, zabezpečenie ťažobných mechanizmov)

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností zaoberajúcich sa prieskumom a ťažbou

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Kancelárie na Slovensku
Bratislava
TGC Corporate Lawyers
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava,
tel. +421 254 630 457
fax. +421 254 645 032

Kontaktný formulár

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

* Vyžadované.
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NÁŠHO NEWSLETTRU

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko, Česká republika, Slovensko

Pobočky TGC

Corporate Lawyers

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.