4.05.2021 Prawo spółek

10 dni na rozliczenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0 – mikrofirmy i sektor MŚP


29 kwietnia 2020 roku zaczęła funkcjonować tzw. Tarcza Finansowa PFR, nazwana później Tarczą Finansową 1.0. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskali subwencję z tego źródła są zobowiązani do jej rozliczenia po upływie jednego roku. Mają na to tylko 10 dni.

Kary za brak rozliczenia subwencji PFR w terminie

Już od 29 kwietnia 2021 roku Polski Fundusz Rozwoju umożliwił dokonywanie rozliczenia subwencji. Należy pamiętać, że termin, w którym należy to zrobić, został określony w postanowieniach umowy zawartej z PFR. Zgodnie z jej postanowieniami firma, która uzyskała subwencję ma obowiązek dokonać jej rozliczenia po upływie roku od dnia wypłaty środków. Rozliczenie powinno nastąpić w okresie 10 dni roboczych następujących po dniu, w którym upłynęło 12 miesięcy od wypłaty subwencji. Dla obliczenia terminu rozliczenia nie będzie zatem istotna data złożenia wniosku o subwencję ani data podpisana umowy. Kluczowa jest data uzyskania środków z subwencji.

Firmy, które otrzymały pomoc w trakcie pierwszych dni obowiązywania tarczy, muszą więc się śpieszyć. Brak rozliczenia w terminie, a zatem nawet jednodniowe opóźnienie, będzie skutkować obowiązkiem zwrotu całości subwencji.

Zobacz także: Tarcza Finansowa 2.0 ruszyła: firmy mogą wnioskować o pomoc

Jak rozliczyć subwencję z Tarczy Finansowej?

Rozliczenie subwencji PFR będzie następować za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w tym samym banku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy. W pierwszym kroku PFR udostępni propozycję rozliczenia. Po stronie beneficjenta subwencji jest weryfikacja danych zawartych w propozycji, a jeśli jest taka potrzeba także ich uzupełnienie lub zmiana. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy je wyjaśnić w odpowiednich urzędach. Po weryfikacji danych oświadczenie należy podpisać i złożyć przed upływem wymaganego terminu.

Jak wspomniano brak rozliczenia oznacza automatyczny obowiązek zwrotu całości subwencji. Po rozliczeniu należy oczekiwać na decyzję PFR odnośnie umorzenia części i spłaty w ratach pozostałej części subwencji.

Maksymalne umorzenie subwencji, zarówno w przypadku sektora MŚP, jak i mikrofirm wynosi 75 proc. przyznanej kwoty.

Jak możemy pomóc?

Eksperci kancelarii TGC Corporate Lawyers służą wsparciem w procesie rozliczania subwencji z Tarczy Finansowej PFR.


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa