1.08.2016 Podatki

Alert – zmiany w podatkach: limit transakcji


Obniżenie limitu transakcji gotówkowych od 1 stycznia 2017 roku.

Od 1.1.2017 – nowe limity transakcji

W dniu 30 maja 2016 r. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie obniżenia limitu płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Aktualnie, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  przedsiębiorcy mogą dokonywać płatności w gotówce do kwoty 15 000 euro. Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania płatności w formie przelewów bankowych jedynie w przypadku przekroczenia powyższego limitu. Dotychczas naruszenie powyższej regulacji nie wywoływało jakichkolwiek konsekwencji na gruncie podatkowym.  

Od 1 stycznia 2017 r. limit dla transakcji gotówkowych wynosić będzie 15 000 zł. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności bez wykorzystania rachunku płatniczego, w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekroczy 15 000 zł, skutkować będzie tym, że podatnicy PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Transakcje w walutach obcych przeliczać się będzie na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przepisy przejściowe przewidują, że regulacje znajdą zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego limitu, tj. 15 000 euro.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa