13.09.2016 Prawo gospodarcze

Brexit a skutki dla firm


Obecnie stoimy przed gospodarczą i polityczną niepewnością. Niemal wszyscy eksperci zwracają uwagę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich skutków Brexitu. Nie wiemy nawet czy będzie to proces sprawny, zamykający się w perspektywie 2 lat, czy rozciągnięty na wiele lat. A to ten element będzie miał kluczowy wpływ na skutki Brexitu dla firm.

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć, z czym być może będzie trzeba się zmierzyć i jak najlepiej się na tę sytuację przygotować.

A)  Firmy z udziałem kapitału brytyjskiego w Polsce

 1. Modyfikacje modelu biznesowego / strategii spółki w odpowiedzi na wymagania stawiane przez udziałowców z UK
 2. Doradztwo transakcyjne w przypadku udziałowców z UK nieakceptujących wyższego ryzyka w PL
 3. Optymalizacje podatkowe jako wsparcie właściwego modelu biznesowego bądź programu restrukturyzacyjnego
 4. Analizy rynku i sugerowanie sposobów alokacji kapitału brytyjskiego w Polsce (branże z wyższą marżą) oraz za granicą
  (w krajach o niższym ryzyku)

B)  Firmy eksportujące do UK Firmy importujące z UK

 1. Opracowanie strategii konkurencyjnej / poszukiwania nowych rynków zbytu celem przygotowania się na wdrożenie restrykcji handlowych w przyszłości
 2. Programy redukcji kosztów – optymalizacje procesowe bądź podatkowe dla firm pozostających na rynku UK, ale zmuszonych szukać oszczędności
 3. Wsparcie w zakresie realizacji potencjalnych obowiązków celnych
 4. Wsparcie w zakresie eliminacji potencjalnych ryzyk prawnych
 5. Wsparcie w razie dodatkowych obowiązków związanych z VAT
 6. Prewencyjna modyfikacja łańcucha dostaw i strategie zakupowe mające na celu zmniejszenie ekspozycji na dostawy z UK

C)  Raportowanie, wyceny oraz zapisy w umowach z różnymi podmiotami (np. warunki spłaty długu)

 1. Niezależne wyceny i weryfikacje aktualnych wycen przedsiębiorstwa na potrzeby właścicieli, zarządu, banków itp.
 2. Powstanie konieczności statutowego badania sprawozdania finansowego

D)  Polskie firmy inwestujące / utrzymujące operacje w UK

 1. Opracowanie strategii w oparciu o analizę rynku i prawa, poprzedzającą decyzję zostać / wyjść z rynku UK
 2. Dezinwestycje i doradztwo transakcyjne w oparciu o kompetencje międzynarodowej sieci Baker Tilly International
 3. Prawo Autorskie m.in. ochrona znaków towarowych

E)  Firmy zatrudniające pracowników z UK i delegujące pracowników do UK

 1. Opracowanie wzorów umów o pracę, regulaminów pracy
  i wynagrodzeń
  eliminujących ryzyka wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości prawnej
 2. Prowadzenie dodatkowych czynności związanych z PIT
  i rozliczaniem pracowników
 3. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi i operacjami mającymi zminimalizować ryzyka wynikające ze zmienionej struktury zatrudnienia (np. kadra zarządcza z UK nie będzie już tak często na miejscu w spółce)

F)  Firmy z UK posiadające oddziały w PL/ EU

 1. Wsparcie prawne przy wprowadzaniu zmian w strukturze czy formie prawnej.
 2. Wsparcie przy akredytacjach i certyfikacjach wymaganych w postępowaniach przetargowych dla krajów spoza EU

Powyższe punkty adresują wyłącznie cześć możliwych problemów wynikających z Brexitu. Sytuacja każdej firmy powinna być przeanalizowana indywidualnie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa