12.05.2022 Obsługa prawna firm

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe funkcjonalności


29 kwietnia 2022 roku system CRBR zyskał nowe funkcjonalności. Umożliwione zostało w praktyce m.in. zgłaszanie informacji o więcej niż jednym obywatelstwie osoby będącej beneficjentem rzeczywistym. Wskazanie wszystkich obywatelstw beneficjenta stanowi wymóg ustawowy.

System CRBR – najważniejsze zmiany

29 kwietnia system CRBR został zaktualizowany, tak by umożliwić wskazanie wszystkich obywatelstw beneficjenta rzeczywistego. Jest to jedna z najważniejszych zmian w systemie. Przystosowana została również dedykowana wersja formularza dla trustów, ponadto rozszerzono możliwości modułu „zgłoś rozbieżność”.

Nowa funkcjonalność systemu CRBR to także nowy wzór dokumentu elektronicznego. Oznacza to, że zgłoszenia zapisane w plikach XML według poprzedniego wzoru, który obowiązywał do dnia 29 kwietnia 2022 roku, nie będą już możliwe do wczytania w nowej funkcjonalności systemu.

CRBR – ujawnienie obywatelstw beneficjenta rzeczywistego

Jak wspomniano powyżej najważniejsza aktualizacja systemu dotyczy dodania możliwości ujawnienia wszystkich obywatelstw beneficjenta rzeczywistego. Warto dodać, iż obowiązek zgłoszenia każdego z obywatelstw został wprowadzony nowelizacją ustawy o AML w październiku 2021 roku.

Zgodnie z przepisami uzupełnienie każdego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego powinno nastąpić do 30 kwietnia 2022 roku. Jednak dotychczas w systemie CRBR nie było wymaganej funkcjonalności, została ona dodana dopiero w ramach wspomnianej aktualizacji systemu 29 kwietnia 2022 r. i tym samym umożliwiła zgłoszenie wszystkich obywatelstw posiadanych przez danego beneficjenta rzeczywistego.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system teleinformatyczny służący do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, wymienionych w ustawie AML z 1 marca 2018 r., czyli ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zobacz także: Istotne zmiany w ustawie AML od 31 października 2021

Jak możemy pomóc?

Kancelaria TGC zapewnia wsparcie przy identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

 


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa