18.05.2021 Prawo pracy

Czy pracodawca może pytać pracownika o szczepienie przeciw COVID-19?


Program szczepień obejmuje coraz większą grupę osób, jednak są one dobrowolne. Czy pracodawca ma prawo pytać pracownika o zaszczepienie się?

Co do zasady zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z RODO wszelkie dane o zdrowiu pracownika, poza badaniami okresowymi i wstępnymi, są objęte tajemnicą lekarską. Wszelkie zaświadczenia o szczepieniu także podlegają tej ochronie, a przepisy Kodeksu Pracy wyłączają informacji o szczepieniach z zakresu badań lekarskich pracowników.

Dlatego też, zgodnie z powyższym pracodawca nie ma prawa pozyskiwać danych o zaszczepieniu się pracownika przeciw COVID-19, a pracownik nie jest obowiązany udzielać pracodawcy takich informacji.

Odmowa przekazania pracodawcy informacji o zaszczepieniu się nie może też stanowić podstawy do zmiany warunków zatrudnienia, dyskryminacji pracownika lub rozwiązania z nim umowy o pracę.

Wyjątkiem, kiedy pracodawca może wymagać od pracownika informacji o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 jest polecenie właściwego organu wydane zgodnie z tzw. ustawą covidową i ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub sytuacja, w której pracownik wyrazi na to zgodę, ale w zgodzie tej należy uwzględnić postanowienia RODO i musi być ona dobrowolna oraz powinna jednoznacznie okazywać wolę pracownika.

Podsumowując, obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawa do pozyskiwania informacji na temat poddaniu się pracownika szczepieniu przeciw COVID-19, ani żadnemu innemu szczepieniu.

W takiej sytuacji, jedynym rozwiązaniem jest odwołanie się do poczucia społecznej odpowiedzialności i solidarności koleżeńskiej każdego z pracowników. Poinformowanie współpracowników o zaszczepieniu się, wydaje się być społecznie uzasadnione, ponieważ ma wpływ na atmosferę w miejscu pracy.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa