30.05.2022 Nieruchomości

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – nowe obowiązki dla deweloperów


Deweloperski Fundusz Gwarancyjny to rozwiązanie stworzone na podobieństwo funduszu funkcjonującego w branży turystycznej. Został on powołany, by zabezpieczać nabywców przed utratą środków w razie, gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana na skutek upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek powierniczy. DFG będzie finansowany ze składek wpłacanych obowiązkowo przez deweloperów.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy każdy deweloper będzie musiał płacić składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Wysokość składek będzie się różniła w zależności od tego, jaki typ rachunku powierniczego wybierze deweloper, by zabezpieczyć środki wpłacane przez nabywców. Jeśli będzie to rachunek otwarty – składka nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny lokalu (w projekcie rozporządzenia obniżono tę kwotę do 0,45 %). W przypadku rachunku zamkniętego składa wyniesie 0,1 % ceny lokalu. Finalnie wysokość składek zostanie ustalona w osobnym rozporządzeniu, którego projekt już został opublikowany.

Składki będą bezzwrotne. Jeżeli deweloper lub nabywca odstąpią od umowy, wpłacone na fundusz kwoty nie zostaną zwrócone. Nie stanie się tak również w przypadku obniżenia ceny mieszkania. Składki będą w całości finansowane przez deweloperów – nie będą one potrącane ze środków nabywców. Deweloper będzie miał 7 dni od momentu wpłacenia przez nabywcę środków na rachunek powierniczy, by wyliczyć wysokość składki i wpłacić ją do banku, który prowadzi rachunek powierniczy. Bank przekaże wpłaconą kwotę do funduszu.

Zobacz także: Nagranie z webinaru Nowa ustawa deweloperska – najważniejsze zmiany dla deweloperów

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – co się zmieni dla deweloperów?

Z funkcjonowaniem funduszu powiązane będę także dodatkowe obowiązki dewelopera, np. konieczność sporządzenia raportu, w którym wskaże m.in. harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego oraz harmonogram i wysokość wpłat, jakie będą uiszczane przez nabywcę na rachunek powierniczy. Jeśli te informacje nie zostaną przekazane wówczas fundusz zawiadomi bank, by wstrzymał wypłatę pieniędzy z rachunku powierniczego. W przypadku zerwania umowy z nabywcą, deweloper musi przekazać do funduszu informację dotyczącą wysokości zwróconych nabywcy kwot. Jeśli nabywca nie otrzyma całości wpłaconej kwoty, wówczas różnicę pokryje fundusz, po czym wystąpi z roszczeniem wobec dewelopera.

Kolejnym obowiązkiem dewelopera jest informowanie banku przy każdej wypłacie środków z rachunku powierniczego, czy posiada zaległości wobec Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. W razie wykazania zaległości, bank wstrzyma wypłatę funduszy dla dewelopera.

Nowa ustawa deweloperska wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku.

Prawo nieruchomości – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa