31.07.2020 Prawo pracy

Dyrektywa o delegowaniu pracowników w UE weszła w życie


Od 30 lipca 2020 r. polskie firmy muszą przestrzegać nowych przepisów, zgodnie z którymi zobowiązane są zapewnić pracownikom delegowanym warunki zatrudnienia i płacy zgodne z regulacjami państwa przyjmującego. Za naruszenie zasad unijnej dyrektywy przedsiębiorcom grożą surowe kary.

Nowa unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników weszła w życie 30 lipca 2020 r. po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim. Dla polskich przedsiębiorców nowe przepisy oznaczają konieczność wypłacania swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na terenie którego pracownicy ci wykonują służbowe zadania.

Dodatkowo firmy zobowiązane są przestrzegać ustalonego przepisami 12-miesięcznego limitu dotyczącego okresu oddelegowania. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkowe 6 miesięcy, ale tylko w określonych przypadkach (tzw. uzasadniona notyfikacja) i pod warunkiem zapewnienia pracownikom delegowanym po tym czasie warunków zatrudnienia wynikających z lokalnych przepisów. Przepisy nowej dyrektywy nie stanowią jednak przeszkody dla stosowania przez pracodawców warunków zatrudnienia korzystniejszych dla pracowników delegowanych.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących w poszczególnych państwach UE warunków zatrudnienia i wysokości wszystkich elementów składowych wynagrodzeń przedsiębiorcy odnaleźć mogą na oficjalnych stronach internetowych danego kraju członkowskiego. Każde państwo członkowskie ma bowiem, zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek publikowania aktualnych i dokładnych informacji w tej materii.

Zobacz także: Delegowanie pracowników – zmiana przepisów

Delegowanie pracowników – sankcje

Za naruszenie zasad wynikających z nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników do innych krajów UE przedsiębiorcom grożą surowe kary, od kilku do nawet kilkuset tysięcy euro za jednego pracownika.

Ponadto, z przestrzegania przepisów nowej dyrektywy na razie zwolnieni są pracodawcy działający w branży transportu drogowego. Firmy z tego sektora będą bowiem miały własne zasady delegowania pracowników wynikające z opracowywanego pakietu mobilności. Ma on wejść w życie za około 1,5 roku.

Autor:

Katarzyna Zarzycka
Konsultant ds. cudzoziemców
TGC Corporate Lawyers

Obsługa pracowników delegowanych – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa