26.07.2021 Prawo spółek

e-Urząd Skarbowy – dostęp do danych spółki osobowej


KAS wprowadził kolejną usługę e-Urzędu Skarbowego, dzięki której wspólnik spółki osobowej po zalogowaniu do serwisu zyska szybki dostęp do jej danych identyfikacyjnych. Z nowej usługi skorzystają wspólnicy spółek partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Serwis e-Urząd Skarbowy to ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na stronie podatki.gov.pl. Od chwili uruchomienia cieszy się rosnącą popularnością, do serwisu logowano się już ponad 22,5 mln razy.

Jak dotąd osoby prowadzące działalność gospodarczą miały dostęp w e-US do aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT bezpośrednio w serwisie.

Obecnie serwis e-Urząd Skarbowy został rozbudowany o kolejną usługę skierowaną do podatników z działalnością – dostęp do danych identyfikacyjnych spółki osobowej.

Zobacz także: Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma działalności

Nowa usługa e-Urzędu Skarbowego dla wspólników spółek osobowych

Nowo uruchomiona usługa w e-Urzędzie Skarbowym ma zapewnić wspólnikom spółek osobowych szybki i wygodny dostęp do danych spółki oraz umożliwić weryfikację prawidłowości i aktualności danych bez wychodzenia z domu.

Usługa ta skierowana jest do wspólników spółek partnerskich, spółek jawnych, spółek cywilnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, którzy po zalogowaniu do serwisu zyskają łatwy dostęp do swoich danych osobowych oraz danych identyfikacyjnych spółki zgłoszonych do urzędu skarbowego, m.in. adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych.

Dalsze etapy rozbudowy e-US

Pod koniec bieżącego roku planowane jest kolejne rozszerzenie funkcjonalności e-US o możliwość pobierania elektronicznych zaświadczeń, m.in. o niezaleganiu w podatkach. Wprowadzona zostanie także usługa dla notariuszy, pozwalająca na wysyłanie przez platformę aktów notarialnych.  przesyłane do urzędów skarbowych online przy pomocy e-US.

W 2022 r. przewidziano natomiast wdrożenie w e-US interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa