13.11.2017 Kodeks cywilny

Elektroniczna licytacja ruchomości – nowelizacja przepisów postępowania cywilnego


Pomimo, że już od 1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego dopuszczające komorniczą sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej, portal internetowy umożliwiający jej przeprowadzenie cały czas nie został uruchomiony.

Przypomnijmy, że celem wprowadzenia elektronicznej licytacji komorniczej było zwiększenie skuteczności sprzedaży zajętych ruchomości, poprzez umożliwienie większej grupie osób  udziału w licytacji, bez jednoczesnej konieczności obecności tych osób w miejscu licytacji.  

Warunkiem przeprowadzenia licytacji elektronicznej jest złożenie stosownego wniosku przez wierzyciela, przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z tym wnioskiem. Należy zaznaczyć, że licytacja elektroniczna jest możliwa tylko w przypadku odebrania ruchomości spod dozoru dłużnika i powierzenia ich osobie trzeciej, tzw. dozorcy.

Założeniem nowelizacji było, że sprzedaż ruchomości będzie następowała za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego i prowadzonego przez Krajową Radę Komorniczą. Dostęp do portalu ma być powszechny i bezpłatny, a jego funkcjonowanie co do zasady ma się wzorować na funkcjonowaniu popularnych portalach aukcyjnych. 

Aby wziąć udział w licytacji elektronicznej koniecznym będzie założenie darmowego konta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po złożeniu wniosku o założenie konta i jego weryfikacji, zostanie nadany użytkownikowi login umożliwiający zalogowanie się do systemu. Po założeniu konta i zalogowaniu się do systemu, możliwy będzie udział w nieograniczonej liczbie licytacji.

Przed przystąpieniem do licytacji elektronicznej, licytant będzie zobowiązany złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości. Co istotne, złożenie rękojmi nie będzie konieczne jeżeli suma oszacowania ruchomości jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Licytacja elektroniczna trwać będzie co najmniej siedem dni i powinna zakończyć się w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia licytacji w formie elektronicznej oceniamy bardzo pozytywnie. W naszej ocenie funkcjonowanie tego portalu powinna w znacznym stopniu poprawić ściągalność długów i skuteczność egzekucji. Niestety pomimo wejścia w życie omówionych przepisów już od początku marca 2017 r., do chwili obecnej, Krajowa Rada Komornicza nie utworzyła jeszcze systemu obsługującego elektroniczne licytacje, co powoduje, że przeprowadzenie elektronicznej licytacji ruchomości nadal nie jest możliwe.

Autor:

Magdalena Wilkoszewska
Senior Associate, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Kodeks cywilny – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa