22.10.2019 Prawo pracy

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność


Europejski Urząd ds. Pracy zadba o prawidłowe egzekwowanie przepisów UE dotyczących mobilności pracowników, umożliwi obywatelom i firmom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego oraz zapewni skuteczną współpracę z władzami krajowymi.

Europejski Urząd Pracy będzie instytucją stałą. W 2024 r. osiągnąć ma pełną zdolność operacyjną i zatrudniać ponad 140 pracowników, z których część zostanie oddelegowana przez państwa członkowskie, by pełnić funkcję krajowych oficerów łącznikowych.

 Europejski Urząd ds. Pracy – najważniejsze zadania:

  • zwiększenie dostępu do informacji dla pracowników i pracodawców w zakresie mobilności transgranicznej, swobodnego przepływu usług i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • wspieranie państw członkowskich w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa unijnego oraz zapewnienie wspólnych i skoordynowanych kontroli,
  • wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi w zwalczaniu pracy niezgłoszonej,
  • umożliwienie pracownikom i przedsiębiorcom czerpania korzyści z rynku wewnętrznego,
  • pomoc władzom krajowym w rozwiązywaniu sporów transgranicznych,
  • zapewnienie dostępu do informacji i koordynacja działań sieci EURES,
  • intensyfikacja koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj także: Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zwiększenia ochrony osób zatrudnionych

Pracownicy transgraniczni

Powstanie nowej instytucji stojącej na straży unijnych przepisów dotyczących pracy jest tym ważniejsze, iż według najnowszych danych KE obecnie już ponad 17 milionów obywateli państw członkowskich mieszka lub pracuje w innym kraju UE. Jest to prawie dwa razy więcej niż dziesięć lat temu, a nowy Urząd może przyczynić się do znacznej poprawy współpracy transgranicznej krajów UE, w tym także Polski.

W Polsce problemami o charakterze transgranicznym zajmuje się obecnie, powołane do życia w 2004 roku, Centrum SOLVIT działające w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa