27.04.2023 Prawo pracy

GIP wyjaśnia kiedy pracodawca sprawdzi trzeźwość pracowników


21 lutego 2023 r.  w życie weszły przepisy Kodeksu pracy, na mocy których pracodawcy zyskali możliwość prewencyjnego kontrolowania pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Główna Inspektor Pracy wyjaśniła kiedy pracodawca może wprowadzić w swojej organizacji taką kontrolę.

Główny Inspektorat Pracy odpowiedział na wątpliwości pracodawców dotyczących przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

Nie wszyscy pracownicy objęci prewencyjną kontrolą trzeźwości

Jak wskazał GIP, zgodnie z przepisami prewencyjne skontrolowanie trzeźwości pracowników jest możliwe wtedy, gdy pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych ustali określoną grupę pracowników, którzy będą podlegali kontroli trzeźwości. Ponadto, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia.

Mamy zatem do czynienia z zawężeniem grona osób podlegających kontroli, nie wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej firmie objęci będą kontrolą trzeźwości. To pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w regulacjach wewnątrzzakładowych ustala, która grupa pracowników będzie skontrolowana, a grupy muszą być wskazane.

Jak zaznaczyła Główna Inspektor Pracy, chodzi np. o osoby wykonujące pracę w budownictwie lub przy taśmie produkcyjnej. Nie każdy pracownik, który wchodzi do zakładu pracy będzie więc objęty kontrolą trzeźwości.

Podejrzenie nietrzeźwości pracownika, a możliwe działania pracodawcy

Główna Inspektor Pracy w rozmowie z mediami podkreśliła ważną kwestię – mianowicie, że wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu, czy stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu, nawet jeśli pracodawca nie objął danego pracownika profilaktyczną kontrolą trzeźwości stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

W sytuacji, gdy pracodawca podejrzewa, że pracownik, który nie podlega profilaktycznej kontroli trzeźwości, jest w pracy pod wpływem alkoholu lub środków podobnie do niego działających nie może sam zbadać pracownika pod kątem obecności alkoholu lub środków podobnie do niego działających, ale może, jak podkreśliła GIP, wezwać najczęściej funkcjonariuszy policji, którzy w takiej sytuacji będą mieli prawo zbadać trzeźwość takiej osoby.

Z takiego badania policja sporządza protokół, który nie jest przekazywany pracodawcy, pracodawca otrzymuje jedynie informacje o wyniku badania dacie, godzinie i minucie jego przeprowadzenia oraz podstawowe dane pracownika.

W razie stwierdzenia nietrzeźwości pracownika pracodawca nie dopuści takiego pracownika do pracy. Ponadto, zgodnie z przepisami dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w dodanej piątej części E.

Dowiedz się więcej:  Praca zdalna w Kodeksie pracy – nowelizacja ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa