Aktualności

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

02.09.2016

Od 1 lipca 2016 r. wprowadzone zostały do ustawy ordynacja podatkowa przepisy w zakresie obowiązku przygotowywania i przekazywania do organów podatkowych danych z ksiąg rachunkowych podatników w formie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Przepisy przejściowe różnicują moment, od którego podatnicy będą obowiązani do przygotowywania i przesyłania JPK, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych, posiadającym ustandaryzowany układ i format. Innymi słowy JPK jest nową, wysoce ustandaryzowaną formą raportowania do organów podatkowych.

Struktury logiczne JPK obejmują:

Struktura 1 – księgi rachunkowe
Struktura 2 – wyciąg bankowy
Struktura 3 – magazyn
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
Struktura 5 – faktury VAT
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Struktura 7 – ewidencja przychodów

Spośród siedmiu powyższych struktur logicznych, które podatnicy będą zobowiązani przygotowywać, wyłącznie struktura 4 - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT będzie obowiązkowo przesyłana do organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Pozostałe struktury JPK będą przekazywane jedynie na żądanie organów podatkowych.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT obowiązuje od 1 lipca 2016 r. tzw. „duże przedsiębiorstwa”.

Obowiązek comiesięcznego raportowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., a przez mikro przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Powyższe oznacza, że od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy (łącznie
z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi) będą objęci obowiązkiem przygotowywania i przesyłania danych za pośrednictwem JPK.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Pozostałe 6 struktur będzie przekazywanych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Obowiązek ten będzie obejmował:

• od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
• od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Definicja małych i średnich przedsiębiorców została zawarta w art. od 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Średni przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym
z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polsce jako podatnicy VAT.

Przedsiębiorcy zagraniczni, prowadzący działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Polski oddziału, również będą obowiązani do przesyłania danych w formacie JPK na żądanie organu podatkowego.

W ramach przeprowadzanych testów, organy podatkowe będą weryfikować spójność, dokładność i kompletność ksiąg i deklaracji podatkowych. Podstawowymi testami będą testy weryfikujące wymogi formalne dla ksiąg, takie jak kolejna numeracja, luki i duplikaty zapisów.

Część testów będą stanowić testy rzeczywiste, np. weryfikacja związku przychodów z kosztami ich uzyskania, ciągłości stosowania zasad rachunkowości itp.

Struktury JPK będą stosowane przez organy podatkowe dla okresów rozliczanych po objęciu przedsiębiorcy obowiązkiem raportowania w formacie JPK.

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami w postaci kary porządkowej w wysokości do 2.800 zł.

W przypadku celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, na podstawie Kodeksu karnego skarbowego podatnikowi grozi również kara grzywny do 720 stawek dziennych, tj. obecnie do 17.760.000 zł.

W związku z obowiązkiem przesyłania organom podatkowym informacji w formie JPK, a więc przede wszystkim danych związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także możliwości szybkiej weryfikacji stwierdzonych nieprawidłowości m.in. przez organy kontroli skarbowej, prognozowana jest zwiększona liczba kontroli podatkowych w zakresie rozliczeń sprzed wprowadzenia JPK, w ramach okresu przedawnienia.

 

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt:

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.