19.01.2021 Obsługa prawna firm

Kiedy warto przeprowadzić audyt prawny?


Każda firma jest narażona na szereg ryzyk prawnych. Jak efektywnie zarządzać takim ryzykiem, aby zapewnić organizacji właściwą ochronę i jednocześnie ułatwić jej dalszy rozwój? Jednym z narzędzi, które to ułatwi jest audyt prawny.

Obowiązki zarządzania ryzykiem wynikają z obowiązujących przepisów, jednak coraz częściej wymaga ich także rynek. Obecnie większość korporacji i dużych spółek oczekuje od swoich partnerów biznesowych co najmniej dostosowania zarządzania bezpieczeństwem do ogólnie przyjętych standardów, np. ISO 27001. Skutkuje to koniecznością wprowadzania przez spółki sformalizowanych procedur, większej dyscypliny, lepszego współczynnika kontroli wewnętrznej, a także wyciągania konsekwencji od managerów i pracowników w przypadku naruszeń.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to kwestia, za którą odpowiedzialność powinni ponosić wszyscy członkowie danego podmiotu organizacyjnego – w tym zarówno członkowie zarządu, jak i managerowie operacyjni.

Niedostosowanie się do obowiązujących wymogów i standardów może stanowić zagrożenie dla reputacji, a nawet dla samego istnienia organizacji. Jednocześnie może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą danego podmiotu wobec kontrahentów, a w niektórych przypadkach nawet odpowiedzialność administracyjną lub karną członków zarządu i ewentualnie określonych managerów.

Cele audytu prawnego

W jaki sposób zweryfikować czy organizacja spełnia wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy i kontrahentów i jak taki proces przebiega? Najefektywniejszym narzędziem jest przeprowadzenie audytu prawnego (due dilligence prawnego), w ramach którego zewnętrzny audytor kompleksowo zbada kondycję spółki i jej poszczególne aktywa. W rezultacie pomoże zidentyfikować i wyeliminować już istniejące lub potencjalne ryzyka prawne.

Audyt prawny może służyć do:

 • spełnienia wymogów wewnętrznych w zakresie compliance,
 • określenia roli i wzajemnych relacji  poszczególnych działów w spółce oraz sposobu podejmowania decyzji za określone działania  biznesowe,
 • reorganizacji bądź uporządkowaniu struktur spółki,
 • wejścia na giełdę,
 • dostosowania się do wymagań stawianych przez kontrahentów,
 • przygotowania się do potencjalnej kontroli spółki przez organy państwa,
 • zmian lub rozszerzania zakresu działalności spółki.

Audyt prawny jest także elementem niezbędnym przy sprzedaży firmy lub jej aktywów.

Due dilligence prawne pozwala przede wszystkim uzyskać kompleksowe informacje o firmie i jej działalności. Wspiera politykę transparentności działalności spółki i jej organów. Pomaga ocenić rentowność podjętych działań i zawartych umów.

Zobacz także: Audyt prawny – jak możemy pomóc?

Zastosowanie audytu prawnego

Audyt prawny pozwala na:

 • szczegółowy przegląd i ocenę dotychczasowej działalności, poprawności podjętych działań i zastosowanego ryzyka działalność i ujawnienie obszarów działalności, w których istniejąca praktyka powinna zostać zweryfikowana lub uzupełniona o wewnętrzne procedury / regulacje;
 • możliwość identyfikacji przyszłych ryzyk prowadzonej działalności;
 • uzyskanie informacji umożliwiających wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zabezpieczających interesy spółki lub służących osiągnieciu większych zysków;
 • wprowadzenie rozwiązań minimalizujących ryzyko prawne, stworzenie i wdrożenie działań naprawczych i wymaganych zabezpieczeń;
 • stworzenie szczegółowego raportu z audytu pozwalającego ocenić stan spółki lub szansę przyszłych inwestycji. Raport może zawierać elementy planu zabezpieczającego, planu naprawczego, harmonogramu przyszłych działań;
 • zmniejszenie odpowiedzialności zarządu za działalność spółki i zapewnienie komfortu prawnego w prowadzonej działalności.

Zakres i skala audytu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb organizacji, z uwzględnieniem specyfiki sektora, w którym firma prowadzi działalność. Może obejmować całość działania przedsiębiorstwa lub jego wybrane aspekty.

Autor:

Paweł Góra
Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers

Obsługa prawna – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa