18.03.2020 Biznes

Koronawirus: Pakiet Wsparcia Biznesu


Z uwagi na rosnące zagrożenie negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa dla biznesu, przygotowaliśmy pakiet usług wspierających przedsiębiorców w tym wyjątkowo trudnym okresie.

Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne w zakresie możliwości wykorzystania obowiązujących przepisów i wprowadzanych w odpowiedzi na obecną sytuację specustaw:

 • Siła wyższa a wywiązywanie się z umów z klientami i dostawcami
 • Weryfikacja umów z klientami i dostawcami
 • Doradztwo w zakresie renegocjacji umów
 • Ocena umów najmu, renegocjowanie warunków najmu
 • Opracowanie procedur i regulaminów wewnętrznych
 • Ustrukturyzowanie pracy zdalnej (regulacje)
 • Regulacje, opinie dotyczące urlopów (wysyłanie na urlop przymusowy, wykorzystanie urlopów bezpłatnych)
 • Wewnętrzne regulacje dotyczące zmniejszenia wymiaru pracy
 • Renegocjacje warunków umów z pracownikami
 • Optymalizacja struktury zatrudnienia
 • Wsparcie przy redukcjach zatrudnienia i zwolnieniach grupowych

W ramach grupy zapewniamy także wsparcie w zakresie:

 • Zarządzania ryzykiem
 • Analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Negocjacji z instytucjami finansowymi
 • Sporządzania wniosków o odroczenie płatności podatkowych i składek ZUS
 • Ubiegania się o anulowanie zaległych płatności podatkowych
 • Optymalizacji struktury kosztów, zamiany części kosztów stałych na koszty zmienne
 • Optymalizacji zasobów wykorzystywanych do realizacji procesów biznesowych
 • Automatyzacji procesów w przypadku braków kadrowych
 • Utrzymania bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej
 • Zgodności działań związanych z koronawirusem z RODO
 • Planu przywrócenia gotowości do pracy po awarii (Disaster Recovery Plan)
 • Planu zachowania ciągłości biznesowej (Business Continuity Plan)

 Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa