8.04.2020 Biznes

Koronawirus: projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanej Tarczą 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe regulacje dla biznesu

Projekt noweli tarczy antykryzysowej składa się 91 artykułów i przewiduje m.in. rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Zwolnione z opłacania składek ZUS należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. zostaną firmy zatrudniające na dzień 29 lutego 2020 r. do 50 pracowników – ulga dotyczyć będzie jednak jedynie 9 ubezpieczonych. Projekt ustawy na razie nie doprecyzowuje jakimi kryteriami mają się kierować zatrudniający przy wyborze pracowników objętych zwolnieniem z ZUS.

Zobacz także: Koronawirus – od 2 kwietnia dodatkowe wytyczne dla pracodawców

Kolejna zmiana ma dotyczyć wsparcia sektora rolno-spożywczego oraz rolników. Rolnicy i pracujący z nimi domownicy przebywający na obowiązkowej kwarantannie, objęci nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 otrzymają zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 PLN.

Nowa tarcza przewiduje także możliwość renegocjacji warunków kredytów bankowych przez wszystkich przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości, dofinansowanie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych, zawieszenie dotychczasowych zasad prowadzenia szkoleń BHP oraz możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych w trybie zdalnym, jednakże z wyłączeniem instruktażu stanowiskowego dla konkretnych grup pracowników.

Biznes – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa