23.03.2020 Prawo spółek

Koronawirus – zgłoszenie do CRBR odroczone


W obliczu pandemii koronawirusa Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć ostateczny termin zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR) o 3 miesiące.

13 lipca 2020 – nowy termin rejestracji w CRBR

W ramach przygotowywanego przez rząd pakietu antykryzysowego, mającego wspomóc przedsiębiorstwa w walce ze skutkami koronawirusa, Ministerstwo Finansów 19 marca w oficjalnym komunikacie zaproponowało odroczenie terminu zgłaszania beneficjentów rzeczywistych o 3 miesiące. Obowiązek rejestracji w CRBR ma zostać przesunięty z 13 kwietnia 2020 r. na 13 lipca 2020 r.

Przesunięcie terminu rejestracji w CRBR ma na celu zmniejszenie bieżących obciążeń przedsiębiorstw i zachowanie ich płynności finansowej. Decyzja ta pomoże ponadto uchronić niektóre firmy znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji przed wysokimi karami grożącymi za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych w ustawowym terminie.

Sejm ma zająć się projektem specustawy w najbliższy piątek.

Zobacz także: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – najważniejsze informacje


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa