4.01.2017 Podatki

Kwota wolna od podatku – nie dla każdego


Kwota wolna od podatku – nie dla każdego

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032), w wyniku której zmieniły się zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. I tak, w przypadku pracowników, których dochody:

  • nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. obecnie 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł rocznie. Oznacza to, że zaliczka na podatek będzie naliczana w taki sam sposób jak dotychczas; na podstawie już złożonego oświadczenia PIT-2 pracodawca będzie co miesiąc pomniejszał zaliczkę na podatek o 46,33 zł;
  • przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, tj. obecnie 85 528 zł – pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek; natomiast pracownicy, których dochody nie przekroczą kwoty 127 000 zł, będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w rozliczeniu rocznym w niższej wysokości niż dotychczas; dokładny wzór na wyliczenie kwoty wolnej od podatku można znaleźć w załączonej uchwale;
  • przekroczą kwotę 127 000 zł – nie będzie im w ogóle przysługiwała kwota zmniejszająca podatek.

W związku z powyższym zachodzi ryzyko, że pracownicy, którzy przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł) i złożyli uprzednio oświadczenie PIT-2 będą musieli w rozliczeniu rocznym zwrócić kwotę zmniejszającą podatek do Urzędu Skarbowego (w całości lub w części). W celu uniknięcia tego ryzyka pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, w którym poinformuje o przewidywanym przekroczeniu progu podatkowego. Takie oświadczenie będzie skuteczne od kolejnego miesiąca w stosunku do daty złożenia dokumentu i będzie miało zastosowanie na cały dany rok podatkowy. Konsekwentnie od kolejnego miesiąca pracodawca będzie wówczas pobierał zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pozwoli to pracownikowi uniknąć późniejszego zwrotu na rzecz Urzędu Skarbowego nienależnie potrąconych kwot zmniejszających podatek dochodowy.

Autorka:

Marta Walędziak-Skowrońska
Radca prawny/Legal advisor


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa