14.07.2022 Prawo lotnicze i obronność

Leasing pod znakiem zapytania


Na skutek inwazji na Ukrainie, na Rosję zostały nałożone liczne sankcje, w ramach których leasing samolotów został uznany za przekazywanie, a tym samym także został objęty zakazem.

W związku sankcjami Komisja Europejska zobowiązała europejskie kompanie leasingowe do odebrania, do dnia 28 marca 2022, samolotów użytkowanych przez rosyjskich przewoźników na podstawie umów leasingu. W przypadku prawidłowej egzekucji tych restrykcji rosyjskie linie lotnicze zostałyby pozbawione ponad 500 samolotów, tj. ponad połowy całej użytkowanej przez nie floty.

Zobacz także: Zamknięcie przestrzeni powietrznej

Sankcje są wprowadzane zarówno przez poszczególne państwa, jak i przez Unię Europejską. W tym ostatnim przypadku podstawę stanowią dwa rozporządzenia: 833/2014 i 269/2014 odpowiednio zmieniane i rozszerzane poprzez kolejne akty prawne przyjmowane przez Radę w lutym, marcu i kwietniu br. – wyjaśnia Piotr Dudek, Dyrektor Działu Nowych Technologii, Defence & Aerospace w TGC Corporate Lawyers na łamach magazynu Skrzydlata Polska.


Zobacz także

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa