Przemysł zbrojeniowy i lotniczy
10.10.2022 Prawo lotnicze i obronność

Leasing w zamówieniach obronnych


Od 23 kwietnia 2022 roku, czyli od dnia wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny możliwe stało się pozyskiwanie sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych w formie leasingu. Rozwiązanie to, przynajmniej w teorii, może przyczynić się do uelastycznienia form nabywania sprzętu wojskowego przez armię.

Możliwość leasingu sprzętu wojskowego była od dawna postulowana przez MON, który z pewną dozą zazdrości patrzył na podobne rozwiązania istniejące w innych krajach, w tym u naszych południowych sąsiadów. Do tej pory polskie prawo nie przewidywało takiej możliwości. Wszystko zmieniło się wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o obronie Ojczyzny. Sama problematyka leasingu sprzętu wojskowego zajęła jedynie dwa artykuły (art. 51 i 52) i została potraktowana dosyć ogólnikowo, jednakże regulacja ta pozwala zorientować się jak będzie wyglądał sam mechanizm.

Ustawa przede wszystkim zezwoliła spółkom przemysłowego potencjału obronnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiemu Funduszowi Rozwoju, agencjom wykonawczym i innym państwowym osobom prawnym na nabywanie sprzętu wojskowego. Celem takiego nabycia ma być przekazanie Siłom Zbrojnym w leasing. Tym samym podmioty te będą pełnić funkcję finansującego/leasingodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wyłączona została więc możliwość tzw. leasingu bezpośredniego.

W takim przypadku wynagrodzenie w postaci rat leasingowych będzie pokrywane bądź z budżetu państwa, bądź z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym pierwszym przypadku na nabycie sprzętu oraz na wysokość i terminy spłat rat leasingowych zgodę będzie wydawał Minister Obrony Narodowej.

Schemat działania

Co ważne, formę leasingu może mieć również pozyskanie sprzętu wojskowego na podstawie umowy międzynarodowej (G2G), a więc na przykład pozyskanie systemów uzbrojenia w ramach amerykańskiego programu FMS (Foreign Military Sales).

Interesującym, lecz logicznym i pożądanym rozwiązaniem jest przyjęta w ustawie fikcja prawna, zgodnie z którą przyjmuje się, iż sprzęt wojskowy pozyskany w formie leasingu jest własnością Sił Zbrojnych. Ma to w założeniu ułatwiać (umożliwiać) przeprowadzenie wszelkich procedur i postępowań zapewniających prawidłową eksploatację sprzętu np. rejestrację pojazdów lub statków powietrznych, dopuszczenie do poruszania się po drogach publicznych (w przestrzeni powietrznej), organizację prac serwisowych, etc.

Ustawa umożliwiła podmiotom publicznym określonym w Prawie Zamówień Publicznych obejmowanie akcji i udziałów w spółkach przemysłowego potencjału obronnego oraz dokonywanie wpłat i darowizn (w tym skarbowych papierów wartościowych i obligacji Skarbu Państwa) na rzecz agencji wykonawczych i innych osób prawnych nabywających sprzęt wojskowy w celu przekazania go w leasing Siłom Zbrojnym.

Co ciekawe w Ustawie o Obronie Ojczyzny zabrakło określenia maksymalnego czasu trwania leasingu. Tym samym strony umowy leasingu będą miały dużą swobodę w jego określaniu w umowie.

Prawo lotnicze i obronność – sprawdź, jak możemy pomóc:


Piotr Dudek Dyrektor działu nowych technologii, Defence & Aerospace, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Zobacz także

14.07.2022 Prawo lotnicze i obronność
13.06.2022 Prawo lotnicze i obronność
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa