27.03.2020 Prawo gospodarcze

Nowa propozycja rządu – wygaszenie umów najmu w galeriach


Zgodnie z autopoprawką rządową umowy najmu w galeriach handlowych miałyby być całkowicie wygaszone.

Warunkiem wygaszenia jest jednak złożenie przez najemców bezwarunkowych ofert przedłużenia stosunków najmu o czas trwania epidemii powiększony dodatkowo o 6 miesięcy. Oferta powinna być złożona nie później niż w terminie 3 miesięcy od czasu ustania epidemii. Niezłożenie takiej oferty przez najemcę spowoduje, że wynajmujący ma prawo żądać czynszu i innych opłat za czas epidemii, gdyż w stosunku do takiego najemcy umowa nie będzie uznana za wygaszoną.

Zobacz także: Tarcza antykryzysowa wesprze najemców komercyjnych

Powyższe oznacza całkowite zwolnienie najemców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa ze zobowiązań wobec galerii. To jeszcze dalej idąca propozycja niż zaprezentowana pierwotnie. W całości przenosi skutki pandemii na właścicieli galerii i stanowi bezprecedensową ingerencję Państwa w sferę stosunków cywilnoprawnych.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa