5.12.2022 Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona. Praca zdalna na stałe w przepisach


1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną na stałe do polskich przepisów. Według nowych regulacji praca w trybie zdalnym będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna w polskim prawie pracy – kluczowe rozwiązania

Długo procedowana i konsultowana nowelizacja Kodeksu pracy 1 grudnia została przyjęta przez Sejm. Dla pracowników i pracodawców jest to niezwykle ważna informacja, gdyż umożliwi zlecanie pracy zdalnej także po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.  

Przypomnieć bowiem należy, że obecnie zgodnie z art. 3 tzw. specustawy COVID, praca zdalna może być powierzona pracownikowi w celu przeciwdziałania COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz do 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Przyjęta nowelizacja przepisów zmienia tę sytuację i nie tylko umożliwia stałe powierzanie wykonywania pracy w trybie zdalnym, ale także szczegółowo określa zasady jej zlecania.  pracy zdalnej, która w ostatnim czasie zyskała znaczną popularność wśród pracowników i pracodawców.

Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie:

  • pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo w miejscu uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, oraz w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • pracą wykonywaną także okazjonalnie, na indywidualny wniosek pracownika, w przypadkach uzasadnionych potrzebą pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w danym roku kalendarzowym;
  • pracą powierzaną pracownikowi przy zawieraniu umowy o pracę, szczegóły w umowie o pracę w formie pisemnej lub pracą powierzaną w trakcie okresu zatrudnienia, ale już bez konieczności potwierdzania zlecenia pracy zdalnej w formie pisemnej.

Pracodawca zlecając pracownikowi wykonywanie zadań służbowych w formie zdalnej zobowiązany będzie:

  • zapewnić niezbędne materiały i narzędzia, w tym urządzenia techniczne oraz ich serwisowanie;
  • pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, pokrycie kosztów w formie ryczałtu lub ekwiwalentu.

Ponadto, pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej m.in. rodzicom wychowującym dziecko do 4. roku życia, kobietom w ciąży oraz osobom opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Nowelizacja Kodeksu pracy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przyjęta przez Sejm nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Praca zdalna – obecne regulacje

Obecnie praca zdalna ma charakter nadzwyczajny, wprowadzona bowiem została jako narzędzie umożliwiające walkę z pandemią COVID-19. Aktualnie przepisy Kodeksu pracy nie regulują zasad zlecania pracy zdalnej. Można ją jednak powierzać pracownikom na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r., w czasie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 3 miesięcy po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Ponadto, aktualne przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość świadczenia pracy w formie telepracy.

Praca zdalna 2023 – najważniejsze zmiany – obejrzyj nagranie z bezpłatnego webinaru

Czytaj także: Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Jakie zmiany czekają pracodawców?

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa