Aktualności

Nowelizacja ustawy o KRS - najważniejsze zmiany

14.03.2018

Z dniem 15 marca 2018 wchodzi w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw dalej zwana „Nowelizacja” stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • Na mocy nowelizacji polski KRS wejdzie w skład zintegrowanego europejskiego systemu rejestrów spółek. Utworzony zostanie system integracji rejestrów. W jego ramach będzie możliwe uzyskiwanie bezpłatnie – za pomocą systemu teleinformatycznego – następujących danych:
  1. informacji o wykreśleniu podmiotów z rejestru;
  2. listy dokumentów spółek - m.in. aktów założycielskich/umów/statutów spółek, sprawozdań finansowych, uchwał o zmianie wysokości kapitału zakładowego i powołaniu członków organów spółek;
  3. kopii dokumentów, złożonych zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.
 • Akta rejestrowe prowadzone będą również dla podmiotów, co do których nie doszło do skutecznej rejestracji z powodu prawomocnego zwrotu, odrzucenia lub oddalenia wniosku.
 • Udostępnianie akt KRS do przeglądania w siedzibie sądu będzie się odbywało wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Przeglądanie akt będzie mogło się również odbywać za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.
 • W aktach podmiotów podlegających wpisowi do KRS prowadzone będą oddzielne zbiory dokumentów dotyczących dokumentów finansowych – utworzone zostanie tzw. repozytorium dokumentów finansowych.

Dokumenty finansowe (roczne sprawozdania finansowe bądź oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego) będą obowiązkowo składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Osoba składająca oświadczenie będzie obowiązana opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Ustawa stanowi o składaniu tych dokumentów przez osoby reprezentujące spółkę jako członek organu, wspólnik uprawniony do reprezentacji, syndyk lub likwidator, przy czym nie powinno ulegać wątpliwości, że może tego dokonać również pełnomocnik. Z uwagi jednak na fakt, że wnioski będą składane za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, tak pełnomocnicy, jak i sami reprezentanci podmiotów składających dokumenty finansowe, będą zobowiązani uzyskać konto w tym systemie.

 • Jeżeli osoba upoważniona do reprezentacji spółki będzie mieć miejsce zamieszkania poza terytorium Unii, to po stronie takiej osoby istnieć będzie obowiązek wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
 • Utworzone zostanie repozytorium aktów notarialnych, w którym będą składane przez notariuszy akty notarialne stanowiące podstawę wpisu do KRS.  W przypadku umieszczenie aktu w repozytorium, wnioskodawca we wniosku do KRS podaje jedynie dane o pozycji takiego aktu w repozytorium Przepisy o repozytorium aktów notarialnych wejdą w życie dopiero 1 marca 2020 r.
 • Z momentem, gdy zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (tj. 1 lutego 2019 r.), KRS będzie automatycznie otrzymywał dane o otwarciu i zakończeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Postępowanie przymuszające będzie również obejmowało możliwość sądu do wezwania obowiązanych do powołania organu (czyli np. wspólników spółki) do dokonania tej czynności pod rygorem grzywny.

 

Zespół TGC Corporate Lawyers

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Jezuitská 6/1
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.