10.11.2022 Prawo spółek

Nowelizacja ustawy o KRS przyjęta przez Sejm


6 października 2022 r. Sejm przyjął nowelizację przepisów dotyczących składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowe przepisy mają ułatwić wymianę danych między rejestrami państw UE, a także ułatwić korzystanie z systemu przez przedsiębiorców z zagranicy.

Głównym celem planowanych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

KRS – jakich zmian możemy się spodziewać?

Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje, m.in.:

  • Ułatwienia dla przedsiębiorców zagranicznych w zakresie rejestracji i składania dokumentów do rejestru poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wzorców umów oraz informacji o zasadach rejestracji, zarówno w języku polskim, jak i języku obcym, zrozumiałym dla jak największej liczby osób obcojęzycznych;
  • Uzupełnienie zakresu danych udostępnianych za pośrednictwem rejestrów, m.in. o niepowtarzalny identyfikator europejski i oznaczenie państwa UE, w którym zarejestrowano oddział spółki;
  • Rozszerzenie wymiany informacji pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczących zmian podstawowych danych przedsiębiorcy zagranicznego oraz rejestracji, lub wykreśleniu oddziału firmy. W tym celu wdrożony zostanie system integracji rejestrów mający na celu zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku składania do KRS wniosków, jeśli zawarte w nich dane będą mogły być automatycznie dostarczone przez system.

Planowane zmiany są częścią etapu wdrożeniowego unijnego pakietu prawa spółek. Po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych pomiędzy rejestrami unijnymi będzie bezpłatna i zautomatyzowana (system integracji rejestrów).

Zobacz także: Elektroniczny KRS bardziej funkcjonalny

Zmiany w KRS – co nowe przepisy oznaczają dla przedsiębiorców i spółek?

W skutek zmian w przepisach ponad 500 tys. przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS zostanie zwolnionych z obowiązku składania dokumentów do rejestru, pod warunkiem, że zawarte w nich dane będą w sposób automatyczny otrzymywane poprzez system integracji rejestrów.

Ustawa przewiduje również wprowadzenie nowego wymogu dotyczącego obowiązku zamieszczania w rejestrze daty urodzenia, w przypadku osób fizycznych, które nie posiadają numeru PESEL.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast zyskają nowy obowiązek. Będą zobligowane do otworzenia rachunku bankowego, który posłuży do dokonywania pieniężnych rozliczeń z tytułu wpłat na udziały.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców zagranicznych będących komplementariuszami spółki komandytowo – akcyjnej, nowa ustawa przewiduje umożliwienie zamieszczenia w rejestrze danych, które umożliwią utworzenia identyfikatora europejskiego, a w przypadku podmiotów nieobjętych systemem integracji rejestrów, możliwe będzie łatwe i szybkie utworzenie numeru w rejestrze.

Początkowo nowe przepisy miały wejść w życie 1 grudnia. Jednak, w skutek poprawek przyjętych przez Sejm w II czytaniu, termin uległ zmianie. Nowa data wejścia w życie zmian to 14 grudnia 2022.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa