20.11.2020 Ochrona danych osobowych

Ochrona danych przy pracy zdalnej


W wielu firmach wciąż nie wdrożono odpowiednich procedur i nie zabezpieczono sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej. Ponadto, pracownicy firm nie zostali odpowiednio przeszkoleni z ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdalnej.

Zgodnie z przepisami RODO naruszenie ochrony danych osobowych to nie tylko ich ujawnienie lub umożliwienie do nich dostępu, ale także niedozwolona lub przypadkowa modyfikacja, zniszczenie lub utrata dostępu do chronionych danych. Podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych, jest ich administrator – pracodawca, który powierza przetwarzanie danych pracownikom. Z tego powodu to w interesie pracodawcy leży co najmniej odpowiednie przeszkolenie pracowników, a także podjęcie innych działań w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych – podkreśla Radca prawny Magdalena Wilkoszewska, Dyrektor Działu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers w publikacji na łamach Rzeczpospolitej.


Zobacz także

30.09.2021 Ochrona danych osobowych
26.10.2017 Ochrona danych osobowych
23.10.2017 Ochrona danych osobowych
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa