2.07.2021 Prawo spółek

Od 1 lipca 2021 wpisy do KRS wyłącznie online


Od 1 lipca wnioski do KRS można kierować tylko w formie elektronicznej. E-KRS dotyczy wszystkich przedsiębiorców, z wyjątkiem stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których nowe rozwiązanie to opcja dobrowolna.

Wnioski do KRS za pośrednictwem Internetu

1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Nowela ta wprowadziła obowiązek składania wniosków rejestrowych przez przedsiębiorców za pośrednictwem portalu teleinformatycznego, czyli w formie online.

Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS obejmuje:

  • E-wnioski rejestrowe (e-formularz bez konieczności drukowania, wypełniany i przesyłany online),
  • E-decyzje dotyczące rejestru podmiotów gospodarczych w KRS (dokument z decyzją w formie elektronicznej i podpisany w sposób kwalifikowany przedsiębiorca otrzymuje na konto użytkownika w Portalu Rejestrów Sądowych, istnieje też opcja zapisu na newsletter, tak by otrzymać powiadomienie, iż na portalu czeka wiadomość o wydanej decyzji),
  • E-płatności za wnioski rejestrowe dokonywane w chwili składnia wniosku w formie elektronicznej.   

Ponadto, portal e-KRS umożliwia wnioskodawcy wprowadzanie załączników online (załączniki te są jawne, więc warto dobrze sprawdzić dołączany plik).

Portal prowadzony jest w języku polskim, a składnie wniosków jest możliwe, jeśli przedsiębiorca posiada profil zaufany E-PUAP lub podpis kwalifikowany.

Nowela przepisów zakłada też wydawanie dokumentów, odpisów czy kopii w sposób elektroniczny, oprócz nadal dostępnej wersji tradycyjnej, w przypadku której po zmianach wymagane jest złożenie elektronicznego wniosku o wydanie dokumentu w formie papierowej i wniesienie opłaty przed jego odbiorem w siedzibie sądu.

Zobacz także: Spółka z o.o. a oddział spółki w Polsce – prowadzenie działalności w Polsce przez obcokrajowców

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa