4.09.2020 Praca zdalna

Praca zdalna: nowa regulacja i planowana zmiana Kodeksu pracy


5 września 2020 r. zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca pracy zdalnej w związku z pandemią COVID-19. Trwają też prace nad wdrożeniem pracy zdalnej na stałe do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Kodeksu pracy.

Przepisy o pracy zdalnej wydłużone

Praca zdalna w polskich firmach zyskała na popularności wraz z wybuchem epidemii SARS-CoV-2, a jej wykonywanie i zlecanie zostało uregulowane w ramach zapisów tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujących od 8 marca. Przepisy te stracą jednak moc 4 września 2020 r., dlatego też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało o wydłużeniu ich obowiązywania.

Decyzją MRPiPS  5 września 2020 r. w życie wejdzie nowa regulacja, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Resort poinformował także, że w nowelizacji przedłużającej czas obowiązywania przepisów o pracy zdalnej nie znajdą się żadne nowe wytyczne dla przedsiębiorców. Przypomnijmy, że dotychczasowe zapisy zobowiązują pracodawców zlecających pracę zdalną do sprawdzenia, czy pracownik dysponuje wystarczającymi warunkami do jej wykonywania oraz do zapewnienia pracownikowi niezbędnych narzędzi i materiałów.

Ustawa nowelizująca przepisy tarczy 4.0 oczekuje obecnie na podpis Prezydenta.

Zobacz także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników

Praca zdalna na stałe w Kodeksie?

W związku z rosnącą popularnością pracy zdalnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace mające na celu wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do przepisów Kodeksu pracy. Jednakże, jak informuje resort, dotychczasowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wymagają modyfikacji, tak by praca w tej formie mogła być bez przeszkód świadczona także w warunkach niezwiązanych z sytuacją kryzysową. Nowe rozwiązania będą opracowywane w ramach konsultacji i dyskusji wszystkich zainteresowanych stron, czyli na forum Dialogu Społecznego.

Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie nowe przepisy zostaną skierowane do konsultacji społecznych, ma to jednak nastąpić niedługo po wakacjach. Nie ma też jeszcze propozycji nowej definicji pracy zdalnej, ale organizacje zrzeszające pracodawców podkreślają, że wiele z aspektów dotyczących pracy zdalnej powinno być ustalanych bezpośrednio między pracownikami a pracodawcą.

Autor:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa