24.05.2022 Praca zdalna

Praca zdalna po odwołaniu stanu epidemii


16 maja 2022 r. w Polsce przestał obowiązywać stan epidemii. W związku z planowaną jednocześnie nowelizacją Kodeksu pracy może to utrudnić wykonywanie obowiązków służbowych w formie zdalnej. Co zmiany oznaczają dla pracodawców?

16 maja 2022 r. wydarzyło się to, na co czekaliśmy od dawna – oficjalnie odwołano stan epidemii w Polsce. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego, które uchyla wcześniejsze z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzające stan epidemii. Jednocześnie minister rodziny i polityki społecznej pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy, który ma regulować zasady pracy zdalnej po pandemii. Jeśli te przepisy zgodnie z propozycją ustawodawcy wejdą w życie już za trzy miesiące, wielu pracodawców może mieć problem z dostosowaniem się do wymogów nowego prawa. Pracownicy zaś mogą stanąć przed perspektywą utraty możliwości pracy z domu.  

Niepokój wśród pracowników i pracodawców jest związany z propozycją zawartą w projekcie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, by nowe przepisy w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej zaczęły obowiązywać trzy miesiące po ogłoszeniu odwołania stanu epidemii. Jak na razie projektem nie zajęła się jeszcze Rada Ministrów.

Najwięcej wątpliwości pracodawców budzi konkretnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jego przepisy mają m.in. uchylić art. 3 ustawy covidowej z 2 marca 2020 roku, odnoszący się do wykonywania pracy zdalnej. Zapowiadana nowelizacja zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak zgodnie z art. 19 proponowanej ustawy przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii, czyli 16 sierpnia 2022 roku.

Nowelizacja Kodeksu pracy – planowane zmiany

Według nowych regulacji zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy – praca zdalna będzie możliwa w formie uzgodnionej z pracownikiem lub jako praca o charakterze okazjonalnym (do 24 dni w roku), ewentualnie jako wykonywana na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Projekt ustawy został już zweryfikowany przez Komisję Prawniczą, lecz nie wiadomo, czy parlament zdąży uchwalić ustawę przed wakacjami. Warto pamiętać, że obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i nie wiadomo czy jesienią nie zacznie rosnąć liczba zakażeń COVID-19 (tak działo się przez ostatnie dwa lata). W tym kontekście data wejścia w życie nowych przepisów Kodeksu pracy wcale nie jest pewna.

Zobacz także: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe funkcjonalności

Dodatkowe obowiązki dla pracodawców

Proponowane przez ministra rodziny i polityki socjalnej nowe regulacje odnośnie pracy zdalnej nakładają na pracodawcę i pracownika wiele obowiązków, m.in., w kwestii przygotowania miejsca, w którym pracownik będzie pracował. Będzie musiało ono spełniać odpowiednie warunki, np. posiadać właściwie oświetlenie, powierzchnię, wygodne siedzisko. Pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi odpowiedni sprzęt na czas pracy zdalnej lub wypłacić mu ekwiwalent w przypadku korzystania z własnych zasobów.

Wdrożenie prawa regulującego pracę zdalną w przypadku dużych organizacji może wiązać się z koniecznością konsultacji ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, co zawsze wymaga czasu. Niezbędne będzie też podpisanie porozumień z pracownikami.

Generalnie wprowadzenie nowych przepisów będzie wiązało się z dużym obciążeniem administracyjnym po stronie pracodawców. Fakt, że okres przygotowania przypadnie na czas wakacji, gdy pracownicy realizują swoje plany urlopowe jeszcze bardziej komplikuje sytuacje. Jeśli więc przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie trzy miesiące po ogłoszeniu zniesienia stanu epidemii w Polsce, wielu pracodawców może mieć problem z wdrożeniem nowego prawa.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa