25.05.2021 Praca zdalna

Praca zdalna w Kodeksie pracy – co się zmieni?


Projekt zmiany Kodeksu pracy, która wprowadzi pracę zdalną na stałe do naszego systemu prawnego był od dawna wyczekiwany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, których większość przekonała się do wykonywania pracy w tej formie w ciągu ostatniego roku. Część proponowanych zapisów pokrywa się z treścią tzw. „tarczy antykryzysowej”, która aktualnie reguluje pracę zdalną, jednak można wśród nich znaleźć również propozycje przepisów zupełnie nowych.

Kwestie poruszane w projekcie nowelizacji obejmują zagadnienia, co do których istniały wątpliwości oraz niekiedy mogły być problematyczne.

Rozwiązania zaprezentowane w projekcie

Z puntu widzenia pracowników na pewno korzystne będą zapisy przyznające im możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną. Z inicjatywy pracownika praca zdalna będzie mogła być świadczona na stałe, ale także okazjonalnie – w wymiarze nieprzekraczającym 12 dni w ciągu roku kalendarzowego. Oznacza to, że pracownik w wyjątkowych sytuacjach będzie mógł skorzystać z tzw. home office w trybie, w którym nie będzie koniecznie spełnienie wymogów niezbędnych do świadczenia pracy w formie zdalnej na stałe. Projekt nowelizacji przewiduje także dodatkowe prorodzinne uprawnienie dla pracowników wychowujących dzieci w wieku poniżej 4 roku życia oraz dzieci z niepełnosprawnością – pracodawca będzie miał obowiązek przychylenia się do ich wniosku o wykonywanie pracy w formie zdalnej.

Kto pokryje koszty pracy zdalnej?

Bardzo ważny element stanowi propozycja uregulowania pokrycia kosztów pracy zdalnej. Dotychczas nie było jasne, kogo te koszty obciążają, w konsekwencji wielu pracowników musiało samodzielnie pokryć dodatkowe koszty energii elektrycznej bądź połączenia internetowego. W świetle zapisów pokrycie wszelkich kosztów wykonywania pracy w formie zdalnej będzie obowiązkiem pracodawcy, który będzie mógł ponosić te koszty w formie ryczałtu ustalonego z pracownikiem. Zapis ten definitywnie ucieszy pracowników i na pewno będzie stanowił formę zachęty do pracy zdalnej.

BHP a praca zdalna

Z kolei dla pracodawcy najbardziej istotne jest uregulowanie kwestii związanych z BHP, tj. wyłączenie ciążącego na nim obowiązku zorganizowania miejsca pracy w sposób zgodny z zasadami bhp, co w praktyce jest niemożliwe w stosunku do pracownika pracującego zdalnie. Dotychczas przepisy nie poruszały tego zagadnienia – oznaczało to, za wypadek przy pracy, który przydarzył się pracownikowi w miejscu wykonywania pracy zdalnej, czyli np. w domu, odpowiadał pracodawca.

Zobacz także: Wypadek przy pracy zdalnej – wytyczne GIP   

To również pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy, do którego należy m.in. krzesło biurowe. W świetle znowelizowanych przepisów obowiązek ten zostanie przeniesiony na pracownika.  Problematyka przestrzegania zasad bhp w kontekście pracy zdalnej była podnoszona przez pracodawców od wprowadzenia pierwszych zapisów, które umożliwiały pracę w takiej formie, więc projekt nowelizacji stanowi odpowiedź na ich długotrwałe prośby.

Autor:

Magdalena Wilkoszewska
Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny,
TGC Corporate Lawyers

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa