16.12.2022 Praca zdalna

Praca zdalna w Kodeksie pracy – Senat wprowadza poprawki


15 grudnia 2022 r. Senat wprowadził cztery poprawki do nowelizacji ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Dotyczą one, m.in. wydłużenia z 2 do 3 miesięcy vacatio legis, dzięki czemu pracodawcy zyskają więcej czasu na wdrożenie nowych przepisów.

Praca zdalna z czterema poprawkami Senatu

Senat wprowadził poprawki do przyjętej wcześniej przez Sejm ustawy, która ma uregulować w Kodeksie pracy możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym. Dowiedz się więcej: Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona. Praca zdalna na stałe w przepisach

Cztery zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o pracy zdalnej to:

  1. Wydłużenie okresu vacatio legis – zgodnie z poprawką przepisy ustawy wprowadzającej pracę zdalną do Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie 2 miesięcy jak było to zapisane wcześniej;
  2. Zwiększenie liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej w danym roku kalendarzowym –pracownik będzie mógł wnioskować o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym, poprzednio miało być to 24 dni w roku:
  3. Praca zdalna dla pracownika / rodzica dziecka do 10 roku życia – poprawka Senatu zwiększa wiek dziecka, który ma uprawniać pracownika/rodzica do wnioskowania o pracę zdalną. Ma być to 10 lat, a nie 4 jak przewidywał projekt ustawy (przypomnijmy, że pracodawca będzie musiał taki wniosek uwzględnić);
  4. Wniosek o pracę zdalną dla pracownika sprawującego opiekę – zgodnie z poprawką o pracę zdalną wnioskować będą mogli także pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie projekt ustawy z przyjętymi przez Senat poprawkami wróci do ponownego rozpatrzenia przez Sejm na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r. 

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa