25.08.2020 Prawo pracy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników


18 sierpnia 2020 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wprowadzającą do polskiego prawodawstwa postanowienia dyrektywy UE. Przyjęte przepisy nakładają na pracodawców szereg nowych obowiązków.

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw dla przedsiębiorców delegujących pracowników do krajów UE oznacza konieczność stosowania się do znowelizowanych przepisów. Zakładają one obowiązek zapewnienia, zgodnie z przyjętą w 2018 r. Dyrektywą UE 2018/957, której termin na wdrożenie do polskiego prawa minął 30 lipca 2020 r., warunków zatrudnienia i płacy dla osób wysłanych przez tymczasowo firmę na rynek zagraniczny na identycznych zasadach jak w przypadku pracowników wykonujących tę samą pracę w kraju przyjmującym.

Ponadto, ustawa ogranicza okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go o 6 miesięcy, ale wyłącznie na podstawie umotywowanego powiadomienia (tzw. uzasadniona notyfikacja) oraz rozwiązuje problem nieuczciwej konkurencji pomiędzy firmami delegującymi pracowników a przedsiębiorstwami działającymi na terenie państw przyjmujących.

Zobacz także: Rewolucja w przepisach o CRBR. Będą wysokie kary za błędy

Nowelizacja zobowiązuje także agencje pracy tymczasowej do zabezpieczenia pracownikom delegowanym warunków pracy co najmniej tak samo korzystnych jak te posiadane przez krajowych pracowników delegowanych. Przyjęta nowela zwiększa również kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy – możliwość zażądania informacji o delegowaniu pracownika z Polski do innego kraju Unii Europejskiej – i nakłada na PIP dodatkowe obowiązki, w tym zapewnienie współpracy z inspekcjami państw UE w sprawach dotyczących delegowania.

Przepisy przyjętej nowelizacji ustawy wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Obsługa pracowników delegowanych – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa