28.04.2020 Prawo gospodarcze

Projekt Tarczy 3.0 – najważniejsze zmiany


Rząd pracuje nad Tarczą Antykryzysową 3.0, której projekt zostanie przedstawiony jeszcze w tym tygodniu. Jakie rozwiązania mają się znaleźć w nowej ustawie?

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla firm dotkniętych kryzysem
 • zmiany w zamówieniach publicznych, dzięki którym nie trzeba będzie płacić kar za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia
 • „odmrożenie” Krajowej Izby Odwoławczej
 • doprecyzowanie terminu „pracy zdalnej”
 • wprowadzenie uproszczonych zasad zwalniania pracowników. W pierwszej kolejności powinny one dotyczyć zatrudnionych, którzy mają inne źródło utrzymania, w tym emeryturę, rentę i inne świadczenia z ZUS. Dotyczy to także osób, które mają przychody z innej działalności zarobkowej, odpłatnego pełnienia funkcji lub praw majątkowych. Nowe regulacje pozwalają gromadzić pracodawcom tego typu informacje z własnych źródeł, jak i oświadczeń pracowników składanych na wniosek pracodawcy. Gromadzenie tego typu wrażliwych informacji ma być zgodne z RODO
 • pracodawca będzie mógł wypowiedzieć umowę zdalnie za pośrednictwem poczty e-mail, a pracownik, który otrzymał zwolnienie z pracy online, ma 7 dni na zgłoszenie sprzeciwu
 • pracodawcy, którzy odnotowali 15 % spadek obrotów rok do roku lub 25 % spadek obrotów tylko w tym roku uzyskają możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy o 10% w stosunku do wszystkich pracowników, a w konsekwencji obniżenia wynagrodzenia o 10% (brak konieczności zgody załogi ani działających w firmie związków zawodowych)
 • możliwość wyznaczania pracownikom urlopów w dogodnym dla pracodawcy terminie (urlop do połowy ich tegorocznego wymiaru i do 30 dni urlopu zaległego z poprzednich lat bez uzyskiwania od nich zgody i z pominięciem planu urlopów)
 • zawieszenie obowiązywania układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, które posiadałyby jakiekolwiek postanowienia w zakresie gwarancji zatrudnienia
 • brak obowiązku wypłaty odprawy w przypadku zwolnień, jeżeli pracownik posiada dochody z innego źródła
 • możliwość dopłaty do czynszu dla najemców przez maksymalnie 6 miesięcy. Dopłata zostanie przyznana tylko tym, którzy z powodu epidemii koronawirusa stracili pracę i tych, którzy zostali pozbawieni jakichkolwiek dochodów
 • ułatwienia dla tych którzy zaciągnęli kredyt w rządowym programie „Rodzina na swoim”- państwo będzie dłużej dopłacać do odsetek
 • regulacje utrudniające przejmowanie polskich spółek przez zagranicznych inwestorów

Rządzący jednocześnie szykują kolejną wersję ustawy pomocowej, czyli Tarczę Antykryzysową 4.0. Projektowane zmiany to:

 • uchylenie przepisów o zawieszeniu terminów sądowych i procesowych
 • rozszerzenie katalogu spraw pilnych, także o te dotyczące upadłości, możliwa będzie także komunikacja z sądami przez ePUAP oraz e-rozprawy
 • wzrost limitu dochodów w przeliczeniu na członka rodziny uprawniający do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (z 800 do 900 zł)
 • przesunięcie terminu dematerializacji akcji – do 1 marca 2021 r.
 • przesunięcie terminu składania sprawozdań o odpadach

Zobacz także: Tarcza 3.0 – nowy termin dematerializacji akcji

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa