30.11.2022 Badania i raporty

Przegląd prawny TGC – listopad 2022


Listopadowe zmiany legislacyjne i ciekawe decyzje w prawie. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

  • Informacje o beneficjentach rzeczywistych – ważny wyrok TSUE

22 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który mówi o tym, że udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym utworzonych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest niezgodne z postanowieniami Karty Praw Podstawowych, którą traktować należy na równi z prawem pierwotnym UE. O konsekwencjach tego wyroku i wpływie na polskie przepisy AML i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych będziemy informować na naszych stronach internetowych. 

Dowiedz się więcej: Informacje o beneficjentach rzeczywistych – ważny wyrok TSUE

  • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym

We wrześniowym wydaniu przeglądu prawnego pisaliśmy o projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, który był procedowany przez Sejm – Czytaj Przegląd Prawny 09/2022. Celem nowelizacji jest m.in. poprawa efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Ustawa została uchwalona i podpisana 14 listopada 2022 roku przez Prezydenta, a większość przepisów wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przypominamy, że główne zmiany dotyczą wyłączenia ze sprawozdań świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Z obowiązku sprawozdawczego zostały zwolnione również spółki w ramach jednej grupy kapitałowej i świadczenia pieniężne, w przypadku których upłynął termin przedawnienia. Doprecyzowane zostały również kwestie związane z obowiązkiem złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy, a na dużych przedsiębiorców zostały nałożone pewne ograniczenia względem mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

  • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Na stronie Sejmu pojawił się projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego celem jest uproszczenie obowiązujących procedur, co ma się przełożyć na zmniejszenie obciążenia sądów pracą i skrócenie czasu trwania postępowań. Nowe przepisy mają także ułatwić stronom i pełnomocnikom kontakt z sądem, a konsumentom dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Projekt przewiduje m.in.:

  • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego – braki w składzie organów dłużnika nie będą stanowić podstawy do zawieszenia postępowania,
  • Zmiany dotyczące spraw o prawa majątkowe – sąd okręgowy byłby właściwy w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych.

Dowiedz się więcej: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

  • Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

W związku z koniecznością wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) wprowadzone zostały zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Nowelizacja została już podpisana przez Prezydenta. Przepisy zakładają wprowadzenie nowych regulacji zapewniających ochronę praw konsumenta, między innymi instytucji umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Dowiedz się więcej: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta

  • Kolejne uproszczenia w prawie budowlanym

Proponowane zmiany w prawie budowlanym stanowią kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem projektu jest dalsze zmniejszenie obciążeń dla stron postępowań w prawie budowlanym.

Proponowane zmiany obejmują między innymi kwestie:

  • Umożliwienia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie jednolitej procedury;
  • Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia.

Dowiedz się więcej: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

  • Wnioski o tańszy prąd dla firm w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Mikro, małe i średnie firmy mogą złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu. Aby skorzystać z gwarantowanych cen energii elektrycznej już od 1 grudnia 2022 r., konieczne jest złożenie wniosku u swojego dostawy energii elektrycznej w terminie do 30 listopada 2022 r.

W przypadku przekroczenia tego terminu przedsiębiorca nadal będzie mógł skorzystać z preferencyjnej ceny za prąd, ale dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynie wniosek o skorzystanie z obniżki.

Dowiedz się więcej: Wnioski o tańszy prąd dla firm do 30 listopada

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa