27.10.2022 Badania i raporty

Przegląd prawny TGC Corporate Lawyers – październik 2022


Październikowe zmiany legislacyjne i ciekawe decyzje w prawie. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich zgodził się z postulatem dotyczącym prawa do wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) podzielił stanowisko związkowców, którzy postulowali o wprowadzenie ochrony ustawowej prawa do wypoczynku w zatrudnieniu cywilnoprawnym na poziomie zbliżonym do gwarantowanego pracownikowi.

RPO ponadto stwierdził, że „naruszeniem (…) prawa do odpoczynku w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest brak ochrony prawnej takiej jednostki, która nie ma realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a jednocześnie dla której zatrudnienie cywilnoprawne stanowi jedyne dostępne źródło utrzymania.” W związku z powyższym RPO wystąpił do minister rodziny i polityki społecznej o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Dowiedz się więcej: Normy minimalnego czasu wypoczynku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Niekorzystne przepisy kodeksu karnego skarbowego jednak nie wejdą w życie

Planowana nowelizacja kodeksu karnego skarbowego zakładała, że nawet po upływie 5-letniego okresu przedawnienia, przestępstwa skarbowe będą mogły być karane przez sądy. Projekt zmian zakładał również ograniczenie możliwości złożenia czynnego żalu. Przepisy te jednak nie wejdą na razie w życie.

Dowiedz się więcej: Rząd wycofuje się z nowelizacji k.k.s. Nie będzie zaostrzenia przepisów

3. Nowe przepisy mają ułatwić składanie dokumentów i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Projekt nowelizacji ułatwiającej składanie dokumentów do KRS wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji wynikających z dyrektyw europejskich dotyczących dostosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.

Nowe przepisy wprowadzają takie ułatwienia jak udostępnienie nowych wersji językowych dokumentów, wniosków i informacji o rejestrze, dostępnych dla jak największej liczby użytkowników obcojęzycznych. Nowelizacja zakłada również rozszerzenie zakresu danych, które mają być udostępniane za pośrednictwem rejestrów o identyfikator europejski i oznaczenie państwa Unii Europejskiej, w którym zarejestrowano dany oddział spółki.

Dowiedz się więcej: Sejm za zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych przez pracowników

Obowiązek wykonywania okresowych badań pracownika został zawieszony w trakcie pandemii i stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Początkowo, przepisy wskazywały, że badanie okresowe powinno zostać wykonane w terminie 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, jednak później wydłużono ten termin do 180 dni. Obecnie, na stronie sejmu pojawił się projekt ustawy w sprawie zmiany przepisów, które zakładają przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych w terminach wskazanych w kodeksie pracy.

Dowiedz się więcej: Wniesione projekty ustaw, którym jeszcze nie został nadany nr druku

Wydarzenia:

  • Webinar: 17.11.2022 Nowelizacja KSH – nowe regulacje dotyczące członków zarządu spółek z o.o. – agenda i rejestracja
  • Webinar: Nowelizacja KSH – prawo holdingowe – obejrzyj nagranie

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa