Kontakt
22.12.2022 Prawo pracy

Przegląd prawny TGC – grudzień 2022


Grudniowe zmiany legislacyjne i ciekawe decyzje w prawie. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

1. Kolejny projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

W pierwotnym projekcie ustawy planowano, że podmiot zbiorowy może podlegać odpowiedzialności nawet bez wcześniejszego skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnione przestępstwo, o czym pisaliśmy we wrześniowym wydaniu przeglądu prawnego: Czytaj przegląd prawny – wrzesień 2022. Oznaczało to, że nie byłoby już konieczności uzyskiwania prejudykatu.

W obecnym projekcie przepisów duże podmioty zbiorowe miałyby ponosić odpowiedzialność, tak jak w pierwotnie planowanych przepisach, czyli bez wymogu prejudykatu. Jednak w stosunku do mniejszych podmiotów zbiorowych zastosowanie miałyby dotychczasowe zasady pociągania do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

2. Raportowanie ESG będzie oznaczać nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Dyrektywą unijną w 2014 roku został wprowadzony obowiązek raportowania informacji niefinansowych, tj. ujawniania raportów dotyczących wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. W Polsce obowiązek raportowania obowiązuje od 2018 roku i dotyczy obecnie podmiotów, które zatrudniają powyżej 500 pracowników oraz spełniają jeden z dwóch warunków:

  • suma bilansowa na koniec roku obrotowego wynosiła od 85 mln zł,
  • podmiot za dany rok podmiotowy osiągnął 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Od 2024 roku do raportowania będą zobowiązane również podmioty, które zatrudniają powyżej 250 pracowników oraz spełniają jeden z dwóch warunków:

  • suma bilansowa na koniec roku obrotowego wynosiła od 20 mln zł,
  • podmiot za dany rok podmiotowy osiągnął 40 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

W następnych latach kolejne podmioty zostaną objęte obowiązkiem raportowania ESG.

Dowiedz się więcej: Currently applicable rules on sustainability reporting

3. Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO został zatwierdzony. Będzie on dotyczył małych placówek medycznych.

Prezes UODO uchwalił Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych. Zgodnie ze stanowiskiem UODO „Zadaniem kodeksu postępowania jest zapewnienie ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób w placówkach służby zdrowia. Z pewnością przyjęty kodeks postępowania pomoże nie tylko podmiotom medycznym wypełniać wymogi RODO, ale również upowszechni wiedzę o ochronie danych wśród pacjentów. Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat roli ochrony danych osobowych oraz budowanie odpowiednich postaw zarówno wśród administratorów, jak i obywateli to proces, w którym aktywnie bierze udział UODO”.

Dowiedz się więcej: Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO zatwierdzony

4. Sejm przyjął regulacje dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie Pracy. Senat wprowadził poprawki w nowych przepisach.

Senat, w projekcie sejmowym nowych przepisów Kodeksu Pracy, które wprowadzają również pracę zdalną, wprowadził kilka poprawek. Dotyczą one między innymi liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej oraz vacatio legis znowelizowanych przepisów. Projekt znowelizowanych przepisów kodeksu pracy wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Senat powinno być w najbliższym czasie rozpatrzone przez Sejm.

Dowiedz się więcej: Praca zdalna w Kodeksie pracy. Senat wprowadza poprawki

Zapraszamy także do obejrzenia nagrania z grudniowego webinaru TGC Corporate Lawyers, na temat nadchodzących zmian w Kodeksie pracy i uregulowania pracy zdalnej.

Obejrzyj nagranie z webinaru

5. Wyzwania pracodawców w 2023 roku

Rok 2022 przyniósł wiele wyzwań dla pracodawców, a w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych dużych i znaczących zmian.

Rynek pracownika, presja płacowa, praca zdalna i hybrydowa oraz zupełnie nowe podejście do pracy pokolenia Z to niektóre z tematów, z którymi mogą mierzyć się firmy w ciągu nadchodzących miesięcy.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety i podzielenia się swoją opinią na temat wyzwań, które czekają pracodawców w roku 2023.

Wypełnij ankietę

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa