30.05.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – maj 2023


Zmiany w przepisach oraz ciekawe rozstrzygnięcia – maj 2023.

1. Dyrektywa Omnibus – wyjaśnienia Prezesa UOKiK

Regulacje Dyrektywy Omnibus, obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku, wprowadziły między innymi obowiązek informowania przez przedsiębiorców o najniższej cenie produktu sprzed 30 dni od dnia promocji. W ostatnim czasie, w związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie informowania o najniższej cenie produktu, prezes UOKiK wydał wyjaśnienia w jaki sposób przedsiębiorcy powinni spełniać ten obowiązek. Prezes UOKiK wskazał między innymi, że oznaczenie ceny produktu nie może wprowadzać konsumenta w błąd i odwracać jego uwagi od podanej najniższej ceny towaru z 30 dni przed obniżką.

Dowiedz się więcej

2. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących fundacji rodzinnych

22 maja 2023 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące fundacji rodzinnych. Fundacja rodzinna to osoba prawna utworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Ma za zadanie chronić majątek rodzinnego przedsiębiorstwa, realizować wizję fundatora oraz zapewniać środki dla beneficjentów. Jej szczegółowy cel określany jest przez fundatora w statucie. 

Fundacja rodzinna posiada swój własny majątek, jednak ma ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Założycielem fundacji może być tylko osoba fizyczna. Fundacja rodzinna działa przez swoje organy – zarząd, który prowadzi sprawy fundacji.  

Dowiedz się więcej

3. Nowe przepisy tzw. ustawy antylichwiarskiej

18 maja 2023 roku zaczęły obowiązywać kolejne znowelizowane przepisy ustawy antylichwiarskiej. Nowe regulacje wchodzą w życie stopniowo. Pod koniec zeszłego roku wprowadzony został maksymalny limit  dodatkowych kosztów, np. prowizji lub marży, czym w istotny sposób wyeliminowano możliwość pobierania dodatkowych kosztów o charakterze lichwiarskim. Ponadto ustanowiono również maksymalną wysokość sumy, do której dłużnik poddaje się egzekucji. Regulacje, które weszły w życie z dniem 18 maja 2023 roku, wprowadzają między innymi obowiązek badania zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe powinny uzależniać możliwość udzielenia kredytu od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Dowiedz się więcej

4. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

W maju 2023 roku pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zgodnie z którym stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany z dniem 1 lipca 2023 roku.

Dowiedz się więcej

5. Zakaz plastiku wchodzi w życie

24 maja 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw zakazująca wprowadzania na rynek niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zakazem tym objęte są m.in. plastikowe patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, pojemniki na napoje i żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropianu). Na producentów, którzy złamią zakaz wprowadzania na rynek tych produktów wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć administracyjne kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Ustawa nałożyła na producentów plastiku również obowiązek selektywnej zbiórki, tak więc staną się oni odpowiedzialni za wprowadzony na rynek plastik. Jednorazowe opakowania „na wynos” obciążone będą opłatą w wysokości 1 zł. Ponadto firmy będą musiały zapewnić swoim klientom alternatywę w postaci opakowania wielorazowego lub biodegradowalnego.

Dowiedz się więcej

6. Prezydent podpisał ustawę o VAT

18 maja 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa VAT). Akt ten ma celu implementację unijnych aktów prawnych nakładających nowe obowiązki na dostawców usług płatniczych, w tym tzw. rozporządzenia CESOP. Ustawa ma się przyczynić się do rozwiązania problemu oszustw VAT w sektorze e-commerce. Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych. Za sprawą nowelizacji prawa bankowego dane z tej ewidencji będą musiały być przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r.

Dowiedz się więcej

7. Regulacje dotyczące świadectw energetycznych budynków i mieszkań

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy związane z prawem budowlanym. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadziła regulacje mające na celu zwiększenie skuteczności w zakresie między innymi wymogu sporządzania i przekazania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania lub budynku. Nowe przepisy wprowadziły również sankcje za niespełnienie tego obowiązku.

Dowiedz się więcej

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Artur Rogozik Partner, Radca prawny
TGC Corporate Lawyers
Karolina Piątek Junior Associate
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa