25.01.2023 Biznes

Przegląd prawny TGC – styczeń 2023


Styczniowe zmiany legislacyjne i ciekawe decyzje w prawie. Podsumowanie przygotowane przez TGC Corporate Lawyers.

1. Dokonywanie wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

W związku ze zmianami w Ustawie  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydłużony został termin na uaktualnianie zmian w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Od dnia 10 listopada 2022 roku, podmioty mają nie 7 a 14 dni na uaktualnienie wpisów w CRBR. Również nowo zakładane podmioty, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, mają 14 dni na dokonanie wpisu do CRBR. Przypominamy, że do biegu terminów nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Autozapis do PPK – ponowne przejście procedur przez pracodawców

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku pracodawcy będą musieli zapisać i dokonywać wpłat do PPK dla pracowników, którzy wcześniej złożyli deklaracje o rezygnacji z programu, o ile ponownie nie złożą deklaracji o rezygnacji. W Pracowniczych Programach Kapitałowych obowiązuje bowiem tzw. autozapis, który występuje co 4 lata, a pracodawcy są zobowiązani do automatycznego zapisywania pracowników, którzy nie złożyli oświadczeń o rezygnacji.

Pracodawca do 28 lutego 2023 roku musi poinformować pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z programu PPK o wznowieniu wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku. 28 lutego 2023 roku jest również ostatnim dniem, w którym obowiązują dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z programu PPK. Pracownik ma prawo ponownie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, poprzez złożenie nowej deklaracji o rezygnacji, jednak żeby ta deklaracja była skuteczna musi zostać złożona po 28 lutego 2023 roku.

Dowiedz się więcej

3.Możliwe zmiany kodów PKD

4 stycznia 2023 roku na stronach rządowych pojawił się projekt nowelizacji ustawy o statystyce publicznej wraz z projektem rozporządzenia. Planowane zmiany wynikają ze stanowiska UE, zgodnie z którym zmiany w kodach PKD potrzebne są w związku z rozwojem nowych działalności, a także potrzebą usystematyzowania kodów PKD na szczeblu unijnym. Zmiany mają jednak dotyczyć tylko niektórych kodów PKD. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonania ich aktualizacji w ciągu 2 lat od daty wejścia nowych kodów PKD, w przeciwnym razie zostaną one zaktualizowane automatycznie na podstawie szczególnych regulacji.

Dowiedz się więcej

4. Nowelizacja Kodeksu pracy przyjęta przez Sejm

Sejm odrzucił wszystkie poprawki do projektu nowelizacji Kodeksu pracy zaproponowane przez Senat. Obecnie ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 2 miesięcy od daty opublikowania podpisanej nowelizacji.

Największą zmianą jest uregulowanie w Kodeksie pracy zdalnej, a także dopuszczenie możliwości kontrolowania trzeźwości pracowników.

Praca zdalna została zdefiniowana jako wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

Praca zdalna będzie mogła być polecona pracownikowi zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i w trakcie zatrudnienia, a w przypadku uzgodnienia pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia obie strony będą mogły wystąpić z wiążącym wnioskiem o powrót do poprzedniego modelu pracy.

Dowiedz się więcej: Praca zdalna na stałe w kodeksie pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Obsługa prawna firm – sprawdź, jak możemy pomóc:


Artur Rogozik Partner, Radca prawny
TGC Corporate Lawyers
Karolina Piątek Junior Associate
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa