13.05.2024 Prawo gospodarcze

Rejestracja w CEiDG tylko online


Rząd szykuje zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), które mają poprawić prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541), zwana dalej „ustawą o CEIDG i PIP”, została uchwalona w ramach pakietu „Konstytucja Biznesu”. Zawiera przede wszystkim przepisy proceduralne, techniczne i organizacyjne dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przepisy ustawy podlegają systematycznej analizie i w razie potrzeby są zmieniane tak, aby odpowiadały potrzebom użytkowników systemu CEIDG. Dotychczasowy okres obowiązywania ustawy pozwolił na zebranie propozycji zmian i doświadczeń przedsiębiorców oraz administracji publicznej w zakresie funkcjonowania CEIDG.

Wniosek o wpis do CEiDG wyłącznie online

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad rozwiązaniami, które mają ograniczyć formalności podczas rejestracji działalności gospodarczej i publikacji informacji o spółce cywilnej. Głównym założeniem jest docelowo pełna cyfryzacja procesu składania wniosków o wpis w CEIDG i rezygnacja z wniosków w postaci papierowej.

Całkowite przejście na formę online ma być rozłożone w czasie. Dostępne ma być także wsparcie ze strony Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób niekorzystających z technologii cyfrowych.

Obecnie wniosek o wpis do CEiDG można złożyć zarówno online, jak i w formie papierowej. Jednak jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii aż 63% przedsiębiorców w 2023 r. wybrało elektroniczną formę rejestracji.

Składanie do CEiDG wniosku online zapewnia szereg korzyści dla przedsiębiorcy:

  • e-wniosek rozpatrywany jest szybciej niż papierowy,
  • rejestracja online jest możliwa w trybie 24/7,
  • nie ma konieczności osobistego składania wymaganych dokumentów,
  • ograniczone zostają koszty związane m.in. z drukowaniem lub wysyłaniem dokumentów,
  • e-rejestracja jest szybsza, co przekłada się na oszczędność czasu.

Informacje o spółce cywilnej w jednym miejscu

Nowe rozwiązanie mają przynieść szereg korzyści także na poziomie informacji związanych z prowadzeniem działalności. Ustawodawca zaproponował m.in.:

  • uproszczenie procesu przekazywania informacji o spółce cywilnej przez jego elektronizację,
  • zapewnienie dostępu do danych zawartych w CEIDG oraz realizację usług przez przedsiębiorców za pośrednictwem aplikacji mObywatel,
  • publikację informacji o spółce cywilnej w jednym miejscu.

Projektowaneprzez Ministerstwo Rozwoju i Technologiirozwiązania mają zostać przyjęte przez rząd w IV kwartale 2024 r.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc!


Grzegorz Witczak Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa