Aktualności

Rezygnacja z zarządu jedynego lub ostatniego członka zarządu w spółkach kapitałowych

27.11.2018

Uchwalona przez Sejm w dniu 9 listopada 2018 roku „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym” (tzw. Pakiet MŚP), zmienia nie tylko przepisy podatkowe i prawa pracy ale też niektóre przepisy kodeksu spółek handlowych, w tym m.in. art. 202 oraz art. 369 tego kodeksu, który reguluje wygaśnięcie mandatu członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej wskutek rezygnacji.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, w sytuacji gdy rezygnujący członek zarządu jest zarazem jedynym członkiem tego organu, oświadczenie w przedmiocie rezygnacji powinno zostać przez niego złożone spółce np. poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres spółki. Takie oświadczenie jest skuteczne z chwilą, gdy adresat (spółka) mógł się z nim zapoznać, czyli, co do zasady, z momentem jego doręczenia na adres rejestrowy spółki. Taki sposób postępowania potwierdzony został w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (sygn. III CZP 89/15).

Po wprowadzeniu zmian, jedyny członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jak również ostatni członek wieloosobowego zarządu lub wszyscy członkowie zarządu rezygnujący jednocześnie) chcąc zrezygnować, będzie składał swoją rezygnację nie spółce lecz wszystkim wspólnikom, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Jednocześnie z rezygnacją, członek zarządu będzie musiał przesłać wspólnikom zaproszenie na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, gdyż nowelizacja nakłada na niego obowiązek zwołania takiego zgromadzenia, aby umożliwić wspólnikom wybranie nowego zarządu. Złożona w taki sposób rezygnacja będzie skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zgromadzenie zostało zwołane.

Tym samym rezygnacja będzie „wchodziła w życia” z opóźnieniem co najmniej dwutygodniowym, gdyż z takim wyprzedzeniem należy poinformować wspólników o terminie zgromadzenia.

W spółce akcyjnej sytuacja rezygnującego ostatniego/jedynego członka zarządu może być o tyle lepsza, że będzie on składał rezygnację radzie nadzorczej. W przypadku jednak, gdy rada nie będzie obsadzona, rezygnujący – podobnie jak w spółce z o.o. – będzie musiał zwołać walne zgromadzenie, a skutek rezygnacji będzie odroczony co najmniej o dwa tygodnie (w spółce niepublicznej, która wyemitowała akcje na okaziciela oraz spółce publicznej – o ponad trzy tygodnie).  

Bez znaczenia dla skuteczności rezygnacji będzie natomiast okoliczność, czy zwołane zgromadzenie ostatecznie się odbyło i czy w jego toku został powołany nowy zarząd spółki.

Planowana nowelizacja, odbiera tym samym członkom zarządu możliwość rezygnacji z pełnienia funkcji w chwili, w której uznają to za konieczne. W efekcie nowelizacji urzędujący członek zarządu będzie z mocy prawa zobowiązany pełnić swoją funkcję jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie, tj. do dnia wyznaczonego na odbycie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, przy czym w tym okresie jego prawa i obowiązki pozostaną niezmienione. Jest to o tyle groźne dla członków zarządu spółek z o.o., gdyż przez ten okres będą oni ponosili również odpowiedzialność za zobowiązania spółki na zasadach określonych w art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Proponowane zmiany zakładają jednak, że wspólnicy/akcjonariusze będą mogli zmienić wymienione wyżej zasady i określić je umowie spółki/statucie w odmienny sposób.  

 

Autorzy:

 Magdalena Wilkoszewska Grzegorz Witczak 


Magdalena Wilkoszewska
Senior Associate, Radca prawny
TGC Corporate Lawyers


Grzegorz Witczak
Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego, Adwokat
TGC Corporate Lawyers

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

TGC Corporate Lawyers

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 254 630 457

TGC Corporate Lawyers

Masarykova 413/34
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3300

TGC Corporate Lawyers

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

TGC Corporate Lawyers

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

TGC Corporate Lawyers

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

TGC Corporate Lawyers

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Polska, Czechy, Słowacja

Biura TGC

Corporate Lawyers

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.