25.06.2020 Prawo spółek

Ruszyła Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm


9 czerwca 2020 r. po akceptacji Komisji Europejskiej uruchomiona została tzw. Tarcza Finansowa dla dużych firm, która zapewni większym przedsiębiorstwom dodatkowe źródło finansowania w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Tarcza Finansowa dla dużych firm – zakres pomocy

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm obejmuje indywidualnie ustalane finansowanie kapitałowe, płynnościowe i preferencyjne obsługiwane bezpośrednio przez PFR i dzieli się na kilka instrumentów o łącznej wartości 25 mld zł:

 • Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm – pożyczki na finansowanie płynnościowe o wartości 10 mld zł,
 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – pożyczki na finansowanie preferencyjne o wartości 7.5 mld zł,
 • Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm – instrumenty kapitałowe na finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych o wartości 7.5 mld zł.

Przedsiębiorcy korzystać mogą nawet z kilku form finansowania jednocześnie o ile, łączna kwota finansowania nie przekroczy limitów przewidzianych w regulaminie programu. Ponadto, wsparcie uzyskane w ramach Tarczy Finansowej można połączyć z innymi formami pomocy związanymi z łagodzeniem gospodarczych skutków COVID-19.

Zobacz także: Webinar: Tarcza Finansowa dla dużych firm

Tarcza finansowa – w jakim celu można wykorzystać subwencje?

Pożyczki udzielane w ramach finansowania płynnościowego przedsiębiorcy wykorzystać mogą w celu regulowania bieżących płatności obejmujących wypłatę wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów, sfinansowanie kosztów operacyjnych dotyczących wytwarzania produktu lub usługi bądź w celu pokrycia zobowiązań publiczno-prawnych podmiotu. Możliwe jest także sfinansowanie z kwoty pożyczki kosztów bieżącej działalności firmy.

Duże firmy, które poniosły szkodę w wyniku COVID-19 w ramach finansowania preferencyjnego PFR mogą natomiast uzyskać częściowo umarzalne pożyczki (kwota umorzenia wynieść może nawet 75% kwoty pożyczki nie więcej niż 75% szkody COVID), a maksymalna kwota finansowania preferencyjnego ma odpowiadać skumulowanej szacowanej stracie na poziomie EBITDA w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r.

Finansowanie kapitałowe z Tarczy PFR przewiduje z kolei:

 • obejmowanie lub nabywanie przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych,
 • obejmowanie przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej.

Tarcza dla dużych firm – kto może ubiegać się o wsparcie?

Beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla Dużych Firm zostać może przedsiębiorstwo prowadzące działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., niezalegające z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, niebędące w likwidacji i nie podlegające restrukturyzacji, zarejestrowane w Polsce lub posiadające rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie mające głównego beneficjenta rzeczywistego w tzw. „rajach podatkowych” i które:

 • zatrudnia powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub którego obrót przekracza 50.000.000 EUR a suma bilansowa przekracza kwotę 43.000.000 EUR, w ujęciu skonsolidowanym,
 • zatrudnia powyżej 150 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.) a roczny obrót za 2019 r. przekracza 100.000.000 zł pod warunkiem, że (i) jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3.500.000 zł lub (ii) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Oprócz powyższych wymagań, przedsiębiorstwa ubiegające się o pomoc muszą także spełnić co najmniej jeden z następujących kryteriów:

 • odnotowywać spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
 • utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
 • nie otrzymywać płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • nie mieć dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego,
 • być uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Tarcza Finansowa dla dużych firm – jak ubiegać się o finansowanie?

O wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm podmioty ubiegać się mogą jedynie poprzez wypełnienie formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej PFR, do którego dołączyć należy m.in.:

 • informacje o spółce zawierające szczegółowe dane finansowe i dane o wpływie epidemii COVID-19 na wyniki przedsiębiorstwa,
 • prognozę finansową uwzględniającą wpływ epidemii koronawirusa na działalność firmy.

Wnioski przedsiębiorców weryfikuje bezpośrednio Zespół Inwestycyjny PFR bazując na wewnętrznym rankingu opartym o przejrzyste kryteria, a decyzje inwestycyjne podejmuje Komitet ds. Udzielania Finansowania Programowego PFR.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm odbywać się będzie w terminie do 31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach pomocy publicznej mają trwać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.

WAŻNE! Tarczę Finansową dla Dużych Firm obsługuje wyłącznie jeden bank – PKO BP. W związku z tym firmy korzystające ze wsparcia w ramach Tarczy będą musiały otworzyć w tym banku odpowiednie rachunki bankowe.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa