16.03.2020 Prawo gospodarcze

Rząd planuje wprowadzenie pakietu osłonowego dla firm


Ministerstwo Rozwoju szykuje nową specustawę, mającą ograniczyć negatywne skutki dla gospodarki spowodowane przez epidemię koronawirusa. Pakiet osłonowy dla firm obejmujący szereg rozwiązań zapewniających płynność finansową przedsiębiorstw miałby wejść w życie 1 kwietnia br.

Specustawa – antykryzysowe rozwiązania dla biznesu

W związku z koronawirusem Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt specustawy obejmujący pakiet rozwiązań antykryzysowych dla przedsiębiorców. Pierwsza, obowiązująca od 8 marca, ustawa dotycząca SARS-Cov-2 zakłada zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby, nowy katalog regulacji będzie natomiast przewidywał działania mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii dla gospodarki oraz wsparcie firm i rynku pracy.

Projekt nowej specustawy Ministerstwo ma przedstawić między 16 a 20 marca, a pierwsze czytanie w Sejmie na się odbyć 25 marca. Nowe przepisy mogłyby zatem wejść w życie już 1 kwietnia 2020.

Zobacz także: Ustawa o zwalczaniu koronawirusa – najważniejsze zapisy dotyczące przedsiębiorców 

Projekt specustawy – pakiet osłonowy i zmiany legislacyjne

Nowy projekt ustawy obejmie szereg zmian legislacyjnych mających na celu umożliwienie wdrożenia pakietu osłonowego dla przedsiębiorstw. Pakiet ten powstał w efekcie rozmów z przedstawicielami polskich instytucji rozwoju i w wyniku postulatów wielu polskich branż. W ramach pakietu wprowadzone zostaną następujące ułatwienia dla biznesu:

Odroczenia i ulgi 

 • nowy JPK od 1 lipca 2020, a nie od kwietnia jak planowano,
 • podatek od cukru dopiero pod koniec roku,
 • wdrożenie ułatwień w zakresie split payment,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów – obowiązek rejestracji od 1 lipca 2020,
 • zwroty z VAT we wcześniejszym terminie,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty składki na ubezpieczenia społeczne,
 • zawieszenie działalności gospodarczej przy mniejszej ilości formalności,
 • koszty anulowanych wycieczek zaliczone do kosztów podatkowych (dotyczy sektorów dotkniętych skutkami pandemii),
 • rozszerzenie schematu pomocy publicznej także na duże i średnie przedsiębiorstwa,

 Zapewnienie płynności finansowej firm 

 • możliwość odliczenia straty z 2019 -2020 od dochodu w ciągu kolejnych pięciu lat,
 • podjęcie działań antykryzysowych przez BGK, w tym dopłaty do kredytów i wsparcie gwarancyjne,
 • rozszerzenie pomocy de minimis do 80% kwoty kredytu,
 • rozszerzenie funduszu klęskowego na epidemię,
 • zniesienie kar dla wykonawców i podwykonawców za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych,

 Wsparcie pracowników i pracodawców

 • skrócenie do 3 miesięcy okresu uprawniającego do wsparcia w razie spadku obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%,
 • w przypadku przestoju u pracodawcy objęcie pracowników dodatkową ochroną m.in. poprzez wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Pomoc dla przedsiębiorców – z jakich rozwiązań można skorzystać już dziś?

Specustawa minimalizująca skutki koronawirusa jest dopiero opracowywana, warto więc zapoznać się z dostępnymi już teraz możliwościami wsparcia, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w firmie związanej na przykład z brakiem dostaw lub absencją załogi.

Przedsiębiorcy, którzy odczują skutki pandemii mogą obecnie skorzystać z odroczenia terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne (na razie z opłatą prolongacyjną) lub zdecydować się na spłatę zadłużenia z tego tytułu w systemie ratalnym (także podlega opłacie).

Możliwe jest ponadto całkowite umorzenie składek ZUS, ale wyłącznie w wyniku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, w których ich opłacanie mogłoby poważnie zagrozić dalszej działalności podmiotu gospodarczego.

Na wsparcie mogą także liczyć przedsiębiorcy, którzy z związku koronawirusem nie będą mogli uregulować w terminie należności podatkowych. Jak informuje Ministerstwo Finansów urzędy skarbowe będą rozpatrywać wnioski o przyznanie ulg, w tym o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w sytuacjach nadzwyczajnych wynikających z pandemii koronawirusa.

Prawo gospodarcze – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa