11.01.2023 Prawo pracy

Rząd przyjął nowelizację Kodeksu pracy


Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który wprowadzi do polskiego systemu prawnego rozwiązania dyrektywy unijnej. Najważniejsze zmiany to nowy urlop opiekuńczy, dłuższy urlop rodzicielski oraz dodatkowe przerwy w pracy.   

Zmiany w Kodeksie pracy przyjęte przez rząd 10 stycznia 2023 r. są wynikiem konieczności wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy dotyczącej zapewnienia przejrzystych warunków pracy i godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Nowe rozwiązania w prawie pracy dedykowane są pracownikom będącym rodzicami i opiekunami.  Są to głównie zmiany w zakresie udzielania urlopów rodzicielskich, urlopów ojcowskich, a także wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz zapewnienie elastycznego czasu pracy.

Dłuższy urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski po zmianach będzie wynosił 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Obecnie jest to odpowiednio 32 tygodnie i 34 tygodnie.

Ponadto, każdy z rodziców będzie miał zagwarantowane 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być jednak przeniesiony na drugiego rodzica a ekwiwalent za ten urlop ma wynosić 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Zwiększy się też wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego. W przypadku wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego złożonego nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ma wynosić 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Nowością będzie urlop bezpłatny urlop opiekuńczy wynoszący 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop ten ma być udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny.

Czytaj także: Kodeks pracy – najważniejsze zmiany

Dodatkowe przerwy podczas długiej pracy

Nowelizacja przepisów zakłada wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy dla pracowników, których dobowy wymiar pracy przekracza:  

  • 9 godzin – dodatkowa przerwa w wymiarze co najmniej 15 minut; 
  • 16 godzin – kolejna dodatkowa przerwa w wymiarze co najmniej 15 minut.

Obecnie pracownicy, którzy pracują powyżej 6 godzin dziennie mają prawo tylko do jednej 15-minutowej przerwy.

Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy

Zgodnie z nowelizacją, pracownikowi zatrudnionemu u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy będzie przysługiwało uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Takie uprawnienie przysługiwać ma pracownikowi raz w ciągu roku kalendarzowego. Pracodawca będzie musiał w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Pracodawca będzie miał obowiązek powiadomić pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o swojej decyzji w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Webinar: Praca zdalna 2023 – najważniejsze zmiany – obejrzyj nagranie i dowiedz się więcej

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Magdalena Wilkoszewska Dyrektor Działu Prawa Pracy, Radca Prawny
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa