29.05.2024 Prawo pracy

Senat zdecydował o wakacjach składkowych. Co to oznacza dla firm?


22 maja 2024 r. podczas posiedzenia plenarnego Senat omawiał m.in. nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą tzw. wakacji składkowych. Aby skorzystać z wakacji przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem społecznym, którzy zatrudniają do 10 osób. Ustawa wprowadza możliwość zawieszenia opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez 1 wybrany miesiąc w roku kalendarzowym.

Wakacje składkowe – nowe rozwiązanie już od października 2024

Ustawa ma poprawić sytuację finansową firm, zwiększyć ich konkurencyjność ale przede wszystkim ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma zacząć obowiązywać 1 października 2024 r. aby już w listopadzie pierwsi przedsiębiorcy mogli skorzystać z wakacji.

Główne założenia ustawy wprowadzającej wakacje składkowe:

 • Przedsiębiorcy będą mogli zawiesić opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na okres 1 miesiąca w roku kalendarzowym
 • Korzystając z wakacji składowych nie będzie trzeba zawieszać działalności, przedsiębiorca nadal będzie mógł prowadzić działalność, w tym m.in. wystawiać faktury
 • Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie przedsiębiorcy do zasiłku chorobowego ani na wysokość jego świadczeń emerytalno-rentowych
 • Z wakacji składkowych będzie można skorzystać niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego
 • Wsparcie w ramach wakacji składowych będzie udzielane w trybie pomocy de minimis
 • Wakacje składkowe nie obejmą składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z wakacji składowych skorzystają:

 • Przedsiębiorcy, w tym także osoby samozatrudnione, którzy wpisani są do CEIDG i odprowadzają składki za nie więcej niż 10 ubezpieczonych (licząc łącznie z przedsiębiorcą) oraz osiągają przychody do 2 mln EUR rocznie
 • Wspólnicy spółek cywilnych, jeśli spełniają pozostałe określone ustawą kryteria uprawniające do skorzystania z omawianego zawieszenia opłacania składek ZUS

Z wakacji składkowych nie skorzystają natomiast:

 • Osoby samozatrudnione wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców (ma to zapobiegać zjawisku tzw. wypychania pracowników na samozatrudnienie)
 • Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Wakacje składowe – przedsiębiorca złoży wniosek elektronicznie

Warunkiem skorzystania z wakacji składowych jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym wybrany przez przedsiębiorcę miesiąc zwolnienia.

Składanie wniosku o wakacje składkowe:

 • Dostępna będzie wyłącznie forma elektroniczna wniosku. Wniosek przedsiębiorca złoży w systemie PUE ZUS, wypełniając dedykowany formularz

ZUS dokona weryfikacji wniosku:

 • ZUS dokona analizy wniosku pod kątem spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do skorzystania z ulgi
 • W przypadku pozytywnej weryfikacji, ZUS automatycznie przyzna ulgę
 • Decyzja negatywna zostanie wydana w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do wakacji składkowych

Obowiązki przedsiębiorcy podczas wakacji składkowych:

 • Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, przedsiębiorca zobowiązany będzie do złożenia deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc
 • Termin złożenia: do 20. dnia miesiąca

Nowe rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, przyczyni się ono do wzmocnienia konkurencyjności mikro firm. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prawo pracy – sprawdź, jak możemy pomóc:


Anna Szczerba Dyrektor Departamentu Prawa Spółek i Sekretariatu Korporacyjnego
TGC Corporate Lawyers
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa