27.08.2019 Prawo spółek

Spółki z o.o. – zgromadzenia wspólników przez Internet


2 września 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające do Kodeksu spółek handlowych istotne ułatwienia dla funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy tych spółek uzyskają bowiem możliwość odbywania zgromadzeń wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telekonferencji oraz wideokonferencji.

Zmiana ta jest skutkiem uchwalenia przez Sejm nowelizacji do Kodeksu spółek handlowych z 19 lipca br. Dzięki zmienionym przepisom dostępna stanie się dla wspólników możliwość prowadzenia obrad, oddawania głosu, zgłaszania sprzeciwów co podjętych uchwał itp. za pośrednictwem takich kanałów, jak telekonferencja czy wideorozmowa. W stosunku do tak odbywanych zgromadzeń nie będzie wymagane podpisanie listy obecności przez wspólników nieuczestniczących osobiście w takim w zgromadzeniu.

Warunkiem dopuszczalności odbywania zgromadzeń we wskazany sposób będzie zamieszczenie odpowiedniego postanowienia w umowie spółki. W nowozakładanych spółkach wprowadzanie takiej klauzuli powinno stać się standardem. Co do spółek już istniejących konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian w treści umowy spółki. Rozwiązanie takie może być bardzo przydatne w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, w których często reprezentanci wspólników znajdują się w innych krajach.

Czytaj także: Ułatwienia dla przedsiębiorców przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych

Odbywanie zgromadzeń wspólników za pośrednictwem wideo- czy telekonferencji będzie niemożliwe w tych przypadkach, w których dla skuteczności zgromadzenia wymaga się jego zaprotokołowania przez notariusza. Obecnie udziału notariusza wymaga podjęcie uchwał o zmianie umowy spółki, np. w przypadku zmiany nazwy lub podwyższania kapitału zakładowego, jak również uchwały o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby zagranicę.

Prawo spółek – sprawdź, jak możemy pomóc:


Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
Pełna treść zgody

TGC Corporate Lawyers

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 33 00
contact@tgc.eu

NIP: 525-22-71-480, KRS: 0000167447,
REGON: 01551820200000. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Mapa